Kanada Anne-Baba Sponsorluğunda Aile Büyüklüğünün Hesaplanması

Kanada Anne-Baba Sponsorluğunda Aile Büyüklüğünün Hesaplanması

Aile büyüklerinin sponsorluğu başvurularında sponsor kişiden beklenecek minimum kazanç tutarının hesaplanmasında belirleyici kriter olan aile büyüklüğünün saptanması bazen kafa karıştırabilir.
 
Bir örnekten gitmek gerekirse. Sadece annesine sponsor olmak isteyen bekar bir Kanadalı göçmen varsayalım. Göçmenin Kanada dışında yaşayan anne ve babasının evli olduğunu fakat kişinin sadece annesini Kanada’ya sponsor etmek istediğini göz önüne alalım.
 
Kanada göçmenlik sisteminde sponsor kişiden kazandığını ispat etmesi beklenen minimum gelir seviyesini hesaplamada kullandığımız tabloya baktığımızda tablonun aile büyüklüğüne göre tasarlandığını görüyoruz. Aile üyeleri ne kadar çoksa göçmenden istenen gerekli kazanç miktarı o kadar artacaktır.
 
Yukarıdaki örnekteki kişi sadece annesini sponsor edeceği ve babasının Kanada’ya gelmeyeceğini göz önüne aldığında kendisi ve annesi olmak üzere aile büyüklüğünü 2 olarak varsayacaktır. Peki bu doğru mu? Babanın Kanada’ya sponsor edilmemesi onu aile üye üyesi olarak sayılmamasını gerektirir mi?
 
Minimum gerekli gelir, MNI (minimum necessary income) hesaplanmasında aile üyelerinin sayısı göz önüne alınır. Göçmenlik ve Mülteci Koruma Yönetmeliklerine (IRPR) göre yukarıdaki örnekte gerekli minimum gelir hesabında aile büyüklüğü saptanırken sponsorun dışında hem anne hem de babası olmak üzere üç kişi olarak hesaplanmalıdır. Burada babanın Kanada’ya gelip gelmemesi değerlendirmeye alınmaz. Yani aile büyüklüğü iki değil üç kişiden oluşmalıdır.
 
İlgili Yönetmeliğin (IRPR) İkinci kısımında MNI’nin tanımı yer almıştır.
 
Gerekli minimum gelir İstatistik Kanunu kapsamında yıllık olarak Kanada İstatistik Bürosu (Statistics Canada) tarafından en son yayınlanan, 500.000 ve daha fazla kişinin yaşadığı şehirler için vergilendirme öncesi olarak göz önünde bulundurularak aşağıdaki kişilerin geçimini sağlamaya yetecek minimum gelir miktarına göre hesaplanır.
(a)sponsor ve aile üyeleri,
(b)sponsor edilen yabancı kişi ve onun Kanada’ya birlikte seyahat edip etmediklerine bakılmaksızın tüm aile üyeleri,
(c)diğer tüm kişiler ve aile üyeleri,
(i)sponsorun imzaladığı ya da kefil olduğu ve halen geçerli olan maddi sorumluluk anlaşmalarındaki kişiler,
(ii)sponsorun eşinin ya da nikahsız birlikte olduğu partnerinin imzaladığı ya da kefil olduğu ve halen geçerli olan maddi sorumluluk anlaşmalarındaki kişiler.
 
Kanada’ya gelmeyecek olan aile üyeleri de sponsorluk başvurusu esnasında medikal muayenelerden geçmelidirler. Onların aynı zamanda hem kriminal hem de güvenlik kontrolleri yapılacaktır. Minimum gerekli gelir şartı istendiği durumda sponsor kişi tüm aile üyelere bakabilecek durumda olduğunu ispat etmelidir.
 
Sonuç olarak yukarıdaki örneğe dönersek bekar olan Kanadalı kişi sadece annesini Kanada’ya sponsor etmek istemesi durumunda aile büyüklüğünü üç kişi (kendisi, Kanada’ya getirmek istediği annesi ve Kanada’ya gelmeyecek babası) olarak belirleyecek ve başvuru yapacağı tarihten önceki son üç yıllık vergilendirme döneminde en az MNI + %30 fazlası olan miktarı kazandığını ispat etmek durumunda kalacaktır. Genel olarak böyle olmakla birlikte bunun bazı muafiyetleri vardır.
 
Anne-babanın boşanması ya da ayrı yaşaması senaryosunda Kanadalı kişi sadece annesini getireceğinden aile büyüklüğü iki olarak hesaplanabilecektir.
 
2016 yılında başvuracaksanız aşağıdaki tabloda da görüldüğü üzere 2012, 2013 ve 2014 yıllarında kazandığınız gelirleri gösterebileceksiniz.
 
Hesaplarınızı doğru yapın.

Murat Kandemir, 05 Kasım 2016