Kanada Ekspres Giriş Sisteminde İş Tecrübesi Hesaplanması

Kanada Ekspres Giriş Sisteminde İş Tecrübesi Hesaplanması

Kanada’nın yeni ekspres giriş sistemine başvuru yapabilmek için diğer şartların yanında adayların en az bir yıllık iş tecrübesi olması gerekmektedir. Bu bir yıllık iş tecrübesinin nasıl hesaplandığı da bazen kafa karıştırmaktadır.
Öte yandan Kanada içinde edinilen iş tecrübesi de Kanada Tecrübe Sınıfı (CEC) programı altında ekspres giriş sisteminde kullanabilmektedirler. Tecrübe süresi gösterilirken makul bir yıllık izin ya da tatil izni (vacation time) süresi iş tecrübesinin içinde sayılır.
Bazen şu tür sorular akla gelebilir. Örneğin kişi hiç tatil yapmamışsa 52 hafta öncesinden başvuru yapabilir mi?
Şimdikinin aksine eskiden kağıt temelli başvurularda CEC programı kapsamında Kanada iş tecrübesi olan kişi Kanada dışında başvuru yaptığında bu tecrübeden 600 ek puan alabiliyordu. Şimdi ise başvuran kişinin çalışma izni süresi geçmişse bu iş tecrübesinden ek puan alıyorlar fakat bu puan 600 kadar yüksek olmuyor.
CEC programı altında kabul edilecek tam zamanlı işin (full-time work) istihdam süresi aylık bazda ve haftada 30 saatlik çalışma süresine göre hesaplanıyor.
Bu hem mevzuatta hem de yönetmeliklerde böyle belirtilmiş. İlgili mevzuatın 87 inci Maddesi 1(2) paragrafına göre:
(2) Yabancı işçi aşağıdaki durumda Kanada tecrübe sınıfından sayılır:
(a) Daimi ikamet başvurusu yapıldığı tarihten geriye dönük üç sene içinde Kanada’da yabancılara yasaklanmış meslekler hariç olmak üzere Ulusal Meslek Sınıflandırmasına (NOC) göre beceri tipi 0 olan Yöneticilik Mesleklerinde veya beceri tipi A veya B olan bir ya da birden fazla işte en az bir yıllık iş tecrübesi ve ya tam zamanlı iş süresine denk iş tecrübesi edinmiş olanlar.
Yönetmeliklerde ise Kanada göçmenlik bakanlığı (IRCC) bunu “bir kişinin 12 ay iş tecrübesi edinmesi gerekir” şeklinde tercüme ediyor. Yani başvuran kişi gerekli full-time iş tecrübesini tatil yapmayarak ya da başka sebeplerle (örneğin haftada 45 saat çalışarak) bir seneden az bir zamanda gerçekleştirse bile bir yıllık iş tecrübesinin sayılması için 52 haftanın geçmesi gerekiyor.
CEC kapsamında iş tecrübesinden puan almak isteyen göçmen adayının en az 12 aylık tam zamanlı iş tecrübesi (ya da buna denk yarı zamanlı iş tecrübesi) olması gerekiyor.
Kanada içinde bulunan ve geçerli çalışma izni (LMIA belgeli) olan kişiler çalışma izinleri geçerli olduğu müddetçe ekspres giriş sisteminde ek 600 puan alabilirler.
Başvuru yapıldığı esnada çalışma izni geçerliliğini kaybettiğinde kişi ekspres giriş sisteminde 600 puan alamıyor. Göçmen adayı Kanada’da edindiği iş tecrübesi sebebiyle Kanada’dan ayrılsa bile üç yıllık zaman süresi içinde 600 kadar olmasa bile CEC programı kapsamında ek puan alabiliyorlar.
Murat Kandemir, 30 Eylül 2016