Kanada Birleşmiş Milletler İnsani Gelişim İndeksine Göre 9 uncu Sırada

Kanada Birleşmiş Milletler İnsani Gelişim İndeksine Göre 9 uncu Sırada

 
Kanada BM’nin 200 ülke baz alarak hazırladığı İnsani Gelişim İndeksi (HDI)’ne dokuzuncu sıradan girdi.
 
BM’nin HDI indeksi sağlık, yaşam beklentisi, eğitime erişim ve hayat standartları açısından dünyadaki 200 ülkeyi sınıflandırıyor.
 
Listede Norveç yine birinci sırada yer alırken Kanada ve Yeni Zelanda dokuzuncu sırada yer aldı.
 
Norveç listede birinci olurken ilk dokuz ülke sırasıyla şöyle listelendi: Norveç, Avustralya, İsviçre, Danimarka, Hollanda, Almanya, İrlanda, Birleşik Amerika, Kanada ve Yeni Zelanda.
 
Liste oluşturulurken ülkelere ait anne ve bebek ölüm oranları, hükümetlerdeki kadın temsil oranı, eğitimdeki kamu harcamaları, araştırma ve geliştirme harcamaları ve karbon dioksit emisyon oranları gibi birçok bilgi kullanıldı.
 
İndeks sonrasında hazırlanan İnsani Gelişim Raporu son 25 yıl içinde görülen gelişmeyi de işaret ediyor. Dünyada iki milyar insan aşırı yoksulluktan kurtarılmış görünüyor ve bu Kongo, Gana ve Nambiya gibi ülkelerin gelişim seviyelerinin öncekine göre iyileşmesiyle mümkün oldu.
 
Rapor aynı zamanda iş ve istihdamın insani gelişimi nasıl ilerlettiğini gözler önüne seriyor. Çalışma, cinsiyet farklılığı, sürdürülebilir iş fırsatları ve politika seçeneklerini göz önüne alıyor.
 
Raporun bulguları beş madde de özetlendi.
 
İş, insani gelişimin daha da ilerlemesine olanak veriyor.
Küreselleşme ve dijital devrim sayesinde iş dünyası sürekli değişiyor.
Erkek egemenliği ve kadınların ücretsiz emeği ile istihdamdaki cinsiyet eşitsizliği daha göz önüne çıkıyor.
Sürdürülebilir iş, insani gelişimin devamını sağlayan çok önemli bir faktördür.
Stratejik politika seçenekleri insani gelişimin ayrılmaz bir parçasıdır.
 
 
Murat Kandemir, 27 Aralık 2015