Mülteciler Tekrar Kanada Federal Sağlık Sigortası Kapsamına Alındı

Mülteciler Tekrar Kanada Federal Sağlık Sigortası Kapsamına Alındı

 
Kanada’da bulunan mülteciler Geçici Federal Sağlık Programı (IFH) kapsamına tekrar alındı. Önceki muhafazakâr federal hükümet mültecilerin sağlık giderlerini karşılamama kararı almış mültecilerin sağlık masrafları bulundukları eyaletlerin sırtına yüklenmişti.
 
Kanada’da çeşitli kurum ve kuruluşlar önceki Kanada hükümetinin mültecilerin sağlık harcamalarını karşılamama kararını mahkemeye taşımıştı.
 
Kanada’daki Suriyeli mülteciler tekrar IFH kapsamına alındı.
 
IFH programı herhangi bir eyalet sağlık kapsamına uygun olmayan fakat ülkeye yerleşmiş mülteci ve siyasi sığınma başvurusunda bulunmuş olanlara geçici sağlık sigortası hakkı veriyor.
 
Kanada’da sağlık hizmetleri eyaletlerin sorumluluğunda veriliyor.
 
Geçici sağlık kapsamına uygun olan adaylar bulundukları eyaletin sağlık sigortasından faydalanana kadar IFH programı sağlık sigortasından yararlanabilecekler.
 
IFH, Medavie Blue Cross tarafından yönetiliyor. Sağlık hizmeti sunan kurumlar aynı özel sağlık sigortası programları gibi mültecilere verdikleri hizmetlerin karşılığını fatura ederek alıyorlar. Mülteciler Medavie Blue Cross sistemine kayıtlı ya da kayıtlı olmak isteyen herhangi bir sağlık kurumundan sağlık hizmeti alabilirler.
 
Geçici olarak sağlanan IFH programı sayesinde mülteciler Kanada’ya giriş yaptıktan sonra temel ve ek sağlık hizmetleri ve ilaç sigortasından yararlanabilecekler.
 
Temel sağlık kapsamı, eyaletlerin sakinlerine verdiği sağlık hizmetleri sigortasının aynısıdır. Buna hastane ve doktor hizmetleri, hastalık öncesi ve sonrası bakımları, laboratuvar, tanı ve ambülans hizmetleri ve aşılar dâhildir.
 
Ek sağlık kapsamı, aynen eyaletlerin maddi sosyal yardım alan sakinlerine sağladıkları sağlık hizmetlerinin aynısıdır. Diş ve göz bakımı, evde bakım ve uzun dönem bakımı içerir. Hatta klinik psikolog, meslek terapistleri, konuşma ve dil terapistleri ve fizik tedavi uzmanı hizmetleri ve yardımcı aygıtlar, tıbbi cihazlar ve ekipmanlar da dâhildir.
 
İlaç kapsamı da eyaletlerin maddi sosyal yardım alan sakinlerine sağladığı ilaç sağlık sigortasının benzeridir ve neredeyse tüm reçeteli ilaçları kapsamaktadır.
 
Özetle ülkeye yerleşmiş mülteciler Kanada’ya giriş yaptıktan hemen sonra temel sağlık sigortası kapsamından yararlanabilirler.
 
Kanada’daki tüm Suriyeli mülteciler bulundukları eyalette sağlık kapsamından yararlanacağı güne kadar IFH temel sağlık sigortası kapsamına alınmıştır.
 
Yaşadıkları eyaletin sağlık sigortası kapsamına alınıncaya kadar IFH tüm mültecilerin tek temel sağlık sigortası olacaktır. Bir sene boyunca temel sağlık kapsamının yanında diş ve göz ve reçeteli ilaçlar IFH sigorta kapsamına dâhil edilecektir.
 
IFH sağlık sigortasından yararlanabilmeleri için mültecilerin Kanada’ya girişlerinde Kanada Sınır Hizmetleri Ofisi (CBSA) görevlilerinin ya da Kanada içinde Kanada Vatandaşlık, Göçmenlik ve Mülteciler Bakanlığı (IRCC) yetkililerinin kendilerine verdikleri sertifikaları göstermeleri yeterlidir.
 
Murat Kandemir, 23 Aralık 2015