Kanada: Dünyanın En Tahammüllü Ülkesi

Kanada: Dünyanın En Tahammüllü Ülkesi

 
Sağlık bakım sistemi, sivil özgürlükler ve sosyal ilişkiler seviyesinde karşılaştırılan dünya ülkeleri sıralamasında Norveç dünyanın en refah ülkesi seçilirken Kanada en tahammüllü ülke olarak belirlendi.
 
Dünyada 142 ülkenin değerlendirildiği 2015 Legatum Refah İndeksi (Legatum Prosperity Index) Norveç’i dünyanın en refah ülkeleri top 10 listesinin en üstüne koyarken ikinciyi ve üçüncüyü İsviçre ve Danimarka olarak belirledi.
 
Son yıllarda yapılan benzer listelemelerde İskandinavya ülkelerinin istikrarlı olarak ilk 10’da yer aldığına dikkat çekiliyor.
 
Londra merkezli düşünce ve sivil yardım kuruluşu Legatum Enstitüsü, dünya ülkelerini ekonomileri, girişimcilik ve fırsatlar, yönetişim, eğitim, sağlık, güvenlik, kişisel özgürlük ve sosyal sermaye kriterlerine göre sınıflandırıyor.
 
Top 10 ülke listesi gelir ve yaşam kalitesi dünyanın en refah ülkelerini temsil ediyor. Bu ülkeler beklendiği gibi Batı ülkelerinden oluşuyor. Bu listede Asya, Latin Amerika, Ortadoğu ve Afrika’dan ülkeler bulunmuyor.
 
Kanada bu sene göçmen, azınlıklara tahammül, ifade ve inanç özgürlüğü seviyelerine göre “dünyanın en özgür ülkesi” olarak seçildi.
 
Kanadalıların yüzde 92’si ülkelerinin göçmenler için iyi bir yer olduğunu düşünürken diğer yüzde 94’ü yaşam stili seçiminde özgürlük sahibi olduğunu düşünüyor.
 
İndekste Endonezya’nın hızlı yükselişi de göze çarptı. Canlı bir ekonomi, kolay internete erişim ve gelişmiş hayat standartları gibi faktörler ülkeyi son yedi yılda 21 inci sıraya koydu.
 
ABD ise yüksek seviyede devlet destekli siyasi şiddet içeren tek Batılı ülke olarak göze çarptı. ABD’yi Baltimore ve Ferguson protestoları ve siyasi şiddet olayları ülkeyi güvenlik açısından 33 üncü seviyeye düşürdü. ABD güvenlik açısından Venezuela, Dominik Cumhuriyeti ve El Salvador seviyesine inmiş oldu.
 
Türkiye indekste 78 inci sırada bulunuyor.  
 
Legatum Refah İndeksi’ne göre top 10 refah ülkeleri şöyle sıralandı.
1 Norveç
2 İsviçre
3 Danimarka
4 Yeni Zelanda
5 İsveç
6 Kanada
7 Avustralya
8 Hollanda
9 Finlandiya ve
10 İrlanda
 
 
Murat Kandemir, 20 Aralık 2015