Kanada Göçmenliğinde LMIA Muafiyeti

Kanada Göçmenliğinde LMIA Muafiyeti

 
Yabancı işçi çalıştırmak isteyen Kanadalı bir işveren, işçiyi Kanada’ya getirebilmek için LMIA belgesi almak zorundadır. İş gücü Pazarı Etki Değerlendirmesi (Labour Market Impact Assessment) olarak tercüme edebileceğimiz ve kısaca LMIA denen bu belge bir iş için çalıştırılacak Kanadalı bulunamadığında getirilmek istenen yabancı kişiye verilen bir belge olarak anlaşılmalıdır.
 
Kanadalı işveren aradığı işçiyi önce Kanada’dan aramak zorundadır. İşverenin aradığı nitelikte birisini bulamaması durumunda LMIA başvurusunu Service Canada’ya yapabilir. LMIA edinme sürecinde işveren, hükümete bulunduğu bölgede istediği kalifiye elemanı bulamadığını ve istediği kalifiyede yabancı bir işçi getirmek istediğini belirtmektedir.
 
Service Canada, LMIA başvurusu öncesinde işverenin, aradığı işçi için çeşitli platformlarda en az dört hafta iş ilanı vermesini beklemektedir. İş ilanı konusunda bazı muafiyetler de bulunmaktadır. Bu muafiyetlerden birisi de owner/operatör (iş sahibi/operatörü) muafiyetidir.
 
LMIA için detaylı bilgi  
 
Service Canada internet adresinde detaylı görüleceği üzere eğer getirilmek istenen yabancı işçi işin günlük operasyonları için çok önemli ise ve iş hizmeti ya da sürecinde aktif olarak bulunacaksa Kanadalı işveren bu işçi için iş ilanı zorunluluğundan muaf sayılacaktır. Ayrıca yabancı işçinin iş sahibi/operatörü olarak Kanada’ya getirilmesinin Kanadalılar için istihdam alanı açması ve iş becerilerinin Kanada’ya kazandırılması ihtimallerinin de yüksek olması gerekmektedir.
 
Bana gelen bazı sorularda Kanada’da bir ticaret işletmesinin belli bir payının satın alınmasıyla Kanada çalışma izni elde edilip edilemeyeceği ve bunun için yapılacak çalışma izni başvurularında iş ilanı gerekip gerekmediği konusunda olmaktadır.
 
İş sahibi/operatörü muafiyetinde Kanada firmasının yüzde kaçının yabancı tarafından satın alındığı çok önemli olmaktadır.
 
Bir Kanada firmasının yüzde 50 ve daha fazlasının satın alınması çoğunluk sahipliği olarak bilinir ve ‘ciddi yarar’ (C10) maddesi altında LMIA’dan muaf tutulur. Bu tür çalışma izinlerini almak çok zordur çünkü çalışma iznine başvuran kişi sadece istihdam alanı yaratacağını değil pozitif ekonomik katkıları ve mümkünse sosyal ve kültürel katkıların da oluşacağına ikna etmelidir.  
 
Bir Kanada firmasının yüzde 50’sinden daha azına sahip olunduğunda azınlık sahipliği söz konusudur. LMIA-gerekli bir çalışma iznine başvurulabilir. İş ilanı gerekli değildir. Yabancı işçi her ne kadar şirketin bir kısmına sahip olsa da işveren-işçi ilişkisinin var olduğunu göstermek zorundadır. Yabancı işçi muafiyet için istenen diğer şartları da göstermek zorundadır.    
 
 
Kanada Vatandaşlık ve Göçmenlik Bakanlığı (CIC) sadece çalışma izni alınmak için şirket hisse devri yapıldığını tespit etmesi durumunda çalışma iznini reddedebilmektedir. Kanada şirketinin hisselerinin alınmasıyla yapılan yatırım gerçek olmalıdır. Service Canada Şirket Sahipliği/Operatör politikasını yeniden gözden geçirmektedir. Bu yüzden ilgili sayfa kontrol edilmelidir.

Murat Kandemir, 29 Ekim 2015