Zımni Statü (Implied Status)

Zımni Statü (Implied Status)

 
Bugün Kanada göçmenlik uygulamalarında çok akıl karıştıran zımni statü (implied status) konusunu işleyeceğiz.
 
Kanada’ya ziyaretçi (visitor) olarak giren bireyler normalde pasaportlarına vurulan damga ile ülke içinde altı ay geçici oturum almaktadırlar.
 
Bazı ziyaretçiler Kanada içinde İngilizce öğrenmek gibi çeşitli çalışmalar yapmaktadır. Altı ay ve daha kısa süre olan tüm eğitimler için herhangi bir öğrenim izni (study permit) gerekmezken altı aydan daha fazla eğitimler için Kanada Vatandaşlık ve Göçmenlik Bakanlığı’ndan (CIC) mutlaka okuma izni alınmalıdır.
 
Mesela önce ziyaretçi olarak Kanada’ya gelen ve daha sonra bir yıllık eğitim almak isteyen kişiler okul kayıt belgeleri ve diğer istenen belgelerle birlikte CIC’ye öğrenim izni başvurusu yapmalıdırlar. CIC’nin internet sitesinde öğrenim izinlerinin çıkmasının ortalama süresi beş hafta olarak gösteriliyor.
 
Altı aylık süre içinde yapılan fakat sonuçlanmayan oturum uzatımı (okumak ya da çalışmak için) başvurularında kişiler zımni statüde sayılırlar. Yani kişinin ilk sınırda aldığı oturum süresi (altı ay) bitmiş fakat kişi oturum bitmeden önce oturumun çeşitli sebeplerle (okuma, çalışma vs.) uzatılması başvurusu yapmıştır ve bu suretle statüsü geçici olarak korunmuştur.
 
Zımni statüde sayılmak için mutlaka Kanada’da bulunmak gerekiyor. Yani Kanada’da bulunan ve statü yenilemesi ya da uzatımı (extension/renewal) yapan kişiler zımni statüden yararlanabiliyor. Kanada içinde yapılan uzatım ya da yenileme başvuruları dahilde yapılan başvurular (inland applications) sayılıyor ve CPC-Vegreville merkezi tarafından inceleniyor.
 
Göçmenlik ve Mülteci Koruma Yönetmeliği’nin 183(5) maddesi zımni statüyü yeterince açıklıyor.
 
Yetkili oturum süresinin uzatımı
(5) (5.1) Geçici oturum sahibi olan kişi oturum süresinin uzatımı başvurusu yapmışsa ve başvurusunda ilk oturum müsaadesinin sonuna kadar herhangi bir karara varılmamışsa oturum süresi:
(a) kararın alındığı ve başvurunu reddedildiği güne kadar uzatılır, ya da
(b) kararın kabul edilmesi durumunda kabul edilen süre kadar uzatılır.
 
Implied status için geç kalınmışsa ya Kanada’dan çıkış yapılmalı ya da 90 gün süre içinde statünün restorasyonu (restoration of status) başvurusunda bulunulmalıdır.
 
Yine aynı yönetmeliğin 186 (u) ve 189’uncu maddeleri uyarınca başvuru yapmış ve sonucu bekleyen implied statüsündeki kişiler Kanada’da çalışmaya veya öğrenimlerine devam edebilirler. Tekrar belirtelim bu hükümler sadece yenileme/uzatma başvuruları için geçerlidir. Kanada dışında ülkelerdeki vize ofislerine yapılan başvurular buna dahil değildir.
 
Implied statüsünde olan ve başvurusu sonuçlanmadan Kanada’dan çıkış yapan kişilerin başvurusu geçersiz sayılır. Kişi oturum uzatım başvuru yaptıktan sonra Kanada’dan çıkış yapıp tekrar giriş yaparsa okuma ya da çalışma için implied statüsü yine kaybolur. Okuma ve/veya çalışma izin süre uzatımı için yapılan başvuru sonuçlanana kadar implied statüsünde Kanada’da kalmalısınız.
 
Implied statüsünün nimetlerinden yasaya uygun şekilde yararlanınız.
 
Murat Kandemir, 17 Ekim 2015