65 ve üstü Kanadalı Sayısı 15 Yaşın Altındakilerden Daha Fazla

65 ve üstü Kanadalı Sayısı 15 Yaşın Altındakilerden Daha Fazla

 
Kanada İstatistik Bürosu (Statistics Canada) rakamlarına göre Kanada’da ilk defa 65 ve üstü yaşındakiler 15 ve altı yaşındakilerden daha fazla.
 
Büronun rakamlarına göre Kanada nüfusu geçen sene rakamına göre yüzde 0.9 oranında yani 308.100 kişi artarak Temmuz ayı itibariyle 35.851.800’e ulaşmış durumda. Bu artış son 17 yılın en düşüğü olmasına karşın G7 ülkeleri içinde en yükseği sayılıyor.
 
Artışın özellikle diğer ülkelerden gelen göçmenler sayesinde olduğu ve göçmenlerin yıllık nüfus artışının yüzde 60.8’ini temsil ettikleri belirtiliyor. Kalan nüfus artışı miktarı da Kanada’da yaşayanların çocuk sahibi olmalarıyla mümkün olabilmiş.
 
Yaşlı nüfusun genç nüfusa göre bu kadar artış göstermesini ilk defa tecrübe eden Kanada’da Temmuz rakamlarına göre 65 ve üzeri Kanadalı sayısı 5.780.900 iken 15 yaş altı genç nüfus sayısı ise 5.749.400 oldu. Bu rakamlara göre Kanada nüfusunun yüzde 16.1’i 65 ve üzeri yaşında Kanadalılardan oluşurken 15 yaş altı Kanadalıların oranı ise yüzde 16.
 
Ülkede 65 yaş üstü nüfusun artış hızı da oldukça fazla. Yaşlı nüfus büyüme hızının bu sene yüzde 3.5 artış göstererek genel nüfus artış oranının dört katı olduğu ortaya çıktı.
 
Bu artış hızı özellikle 2011’den beri oldukça düzenli olarak seyrettiği görülüyor.
 
Uluslararası standartlara göre Kanada’nın 65 yaş üstü yurttaş sayısı çok fazla değil ve G7 ülkeler içinde düşük seviyede. Örneğin Japonya’da toplumun yüzde 26’sını 64 yaş üstündekiler oluşturuyor.
 
Eyalet açısından bakıldığında yüzde 19 seviyeyle en çok 64 ve üstü vatandaşın yaşadığı yer olarak New Brunswick ortaya çıkıyor. En az yaşlı nüfus ise yüzde 3.7 ile Nunavut bölgesinde görülüyor. Alberta’da da nüfus oranı açısından yaşlı nüfus oranı sadece yüzde 11.6 seviyesinde.
 
Kanada’da yaşlı nüfus ile genç nüfus birbirine eşitlendi. Ülkede her bir çocuk için bir yaşlı yaşıyor.
 
Nüfusun çoğunluğu olan yüzde 86.3’ü Ontario, Quebec, British Columbia ve Alberta eyaletlerinde yaşıyor. Diğer bir deyimle istatistiklere göre ülkenin toplam nüfusunun yüzde 38.5’i Ontario’da, yüzde 23’ü Quebec’te, yüzde 13.1’i British Columbia’da ve yüzde 11.7’si Alberta’da yaşıyor.
 
Buradan anlaşıldığı üzere Ontario eyaleti Kanada’nın 13.792.100 kişilik nüfusuyla en kalabalık eyaleti olmaya devam ediyor ve bunu 8.263.600 kişilik nüfusuyla Kebek eyaleti takip ediyor.
 
Göçmenliğe rağmen ülke nüfusunun yaşlanma oranının devam edeceği öngörülüyor. Son 15 yılda işgücü piyasasına katılan Kanadalı kadın sayısı nerdeyse üçe katlandı. Diğer gelişmiş ülkelerde de daha çok kadının çalışma hayatına atıldığı görülüyor.
 
Nüfusun giderek yaşlanması önümüzdeki yıllarda emekli sayısını da arttıracak. Emekli sayısının artmasıyla genç işgören sayısının aynı oranda artması gerekli çünkü daha fazla yaşlı nüfus demek hem sağlık hem de emeklilik sistemi üzerinde daha fazla yük demek.
 
Kanada’nın göçmenliğe biraz daha şans vermesi gerekiyor.
 
 
Murat Kandemir, 2 Ekim 2015