Kanadalı Müslüman ve Arap Sivil Toplum Kuruluşlarından Tüm Siyasi Partilere Mektup

Kanadalı Müslüman ve Arap Sivil Toplum Kuruluşlarından Tüm Siyasi Partilere Mektup

 
Mısır Kanada Demokrasi Koalisyonu (Egyptian Canadian Coalition for Democracy) organizasyonu yedi ayrı STK ve çeşitli kişiler tarafından imzalanan bir bildiriyi Kanada’nın tüm siyasi partilerine gönderdi. Çeşitli Kanada Ulusal ve bölgesel Müslüman ve Arap organizasyonlarının ve toplumun bazı ileri gelenlerinin imzaladığı belgede Kanada’da yaşayan Müslüman toplum adına tüm federal parti liderlerine kaygılar ve talepler aktarıldı.
 
Bildiri Muhafazakarlar (Conservatives), Liberaller, NDP (New Democratic Party), Green (Yeşiller) ve Bloc Quebecois (Blok Kebek) siyasi partilerine gönderildi.
 
Kanada Müslüman ve Arap birlikleri yayınladıkları bildiriyle ülkede yaşayan tüm etnik kökenlilerin mutlaka oy vermesi gerektiğine vurgu yaptı.
 
Partilere gönderilen bildiride 19 Ekim seçimleri sonrası hükümet olan ya da ortağı olan partilerden aşağıdaki konularda girişimler ve adımlar talep ediliyor.
 
C-51 yasası ya da benzer yasa tasarıları derhal son bulmalı. Hatta aynı yasanın farklı vatandaşlık seviyeleri oluşmasına ve böylelikle ayrımcılığa sebep olacak ilgili maddeler derhal iptal edilmeli. Eski bir seçmen sistemi olan orantılı temsil sistemi ve “Adil Seçimler” yasası derhal iptal edilmeli. İslamafobi ve Antisemitizm de dâhil olmak üzere tüm ırkçılık ve ayrımcılık çeşitleri ciddi şekilde ele alınmalı ve nefret ifadeleri ve suçlarıyla birlikte hepsi nefret suçu kapsamında değerlendirilmeli. Kanada kanunları ve açık ve adil yargılanma hakkı çerçevesinde kabul edilebilecek yeterli bir kanıt olmadan herhangi birisini ya da grubu terörizm ile suçlamak bir suç olarak kabul edilmeli. Demokratik bir süreç sonucunda yönetime gelmiş insan haklarına saygılı hükümetler desteklenmeli ve korunması ve demokratik olmayan yöntemlerle yönetimi eline almış hükümetler desteklenmemeli. Uluslararası hukuk gözetilmlei ve dünyanın her yerinde uygulanmasına çalışılmalı. Resmi görevliler ve siyasetçiler dâhil olmak üzere insanlığa ya da başkalarına karşı işlenen suçlara karışmış kişilerin yakalanmalı ve Kanada mahkemelerinde yargılanmalı. Diğer ülkelerde haksız yere suçlanmış ya da dava edilen Kanada vatandaşları ve göçmenlerinin kurtarılması için siyasi ve ekonomik çareler de dâhil olmak üzere gerekli her şeyin yapılmalı.
 
Muhafazakarlar ve Liberaller çağrıya henüz cevap vermezken NDP, Yeşiller ve Blok partiler cevap verdi.
 
NDP lider Tom Mulcair çağrıya cevaben yazdığı mektubunda C-51 yasasının tamamen ilga edeceklerini belirtirken Muhafazakarların yeni uygulamaya koyduğu ve iki sınıf vatandaşlık yarattığı tartışmalarını alevlendiren vatandaşlık yasasını (C-24) kesinlikle yürürlükten kaldıracaklarını beyan etti. Tom Mulcair, kendilerine gönderilen mektupta yazılan tüm konularla ilgili olarak aynı şekilde düşündüklerini ve bireysel hak ve özgürlüklerin savunucusu olacaklarının altını çizdi. Yeşil partide cevaben yazdığı mektubunda C-51 ve C-24 yasalarını kesinlikle yürürlükten kaldıracaklarını ifade etti. Müslüman ve Yahudi cemaatlerinin zaman zaman şiddete ve korkuya maruz bırakıldıklarının farkında olduklarını söyleyen Yeşil parti ırkçılığın her türlüsü ile savaşacaklarını da mektuplarına eklediler.
 
Partilerden alınan cevaplar ve seçim kampanyalarındaki kullanılan ifadelerin değerlendirilmesi sonucunda partilerle ilgili olarak oy verecek seçmenle aşağıdaki yorumlar paylaşıldı.
 
NDP’nin şu an için Kanada ve Kanadalılar için en iyi hizmeti sunacağına inanılıyor ve 9 yıllık Harper’in Muhafazakar hükümetinin negatif etkilerini yok edecek tek parti olarak görülüyor. NDP, bildiride bahsedilen konulara ilişkin oldukça pozitif cevap verdi ve resmi muhalefet partisi olarak bildiride yer alan konularla aynı görüşü paylaştığını belirtti.
 
Yeşil parti çağrıyla ilgili önemli birçok konuda aynı fikirde bulundu. Hükümet kurabilme veya en azından koalisyon parçası olma şansı çok az olan parti için insan hakları, azınlık hakları ve bunların siyasi arenadaki etkisi önemli olarak görülüyor.
 
Blok, hem bölgesel hem de marjinal bir parti olarak yabancı düşmanlığı ve Müslüman karşıtı geçmişe sahip bir parti gibi görülüyor. Bir hükümet kurmaları ya da iktidar ortağı olabilmeleri pratikte çok zor.
 
Liberal parti ortak imzalan bildiriye herhangi bir cevap vermedi. Hem dini özgürlükler hem de Kanadalıların özgürlükleri anlamında pozitif adımlar attıkları gözlemlenirken tartışmalı yasa olan C-51’i desteklemeleri göze çarpıyor. Özellikle dış politika olmak üzere birçok konuda Muhafazakarlarla aynı görüşleri paylaşıyorlar.
 
Muhafazakar partide mektuba cevap vermemiş bulunuyor. Mektuba ortak imza atanlara göre Muhafazakar parti politikaları Kanada’da özgürlükler ve hoşgörüler üzerine kötü etkileri oldu. Partinin dış politikaları Kanada’nın uluslararası barış ve insan haklarını savunan ülke pozisyonunu olumsuz olarak etkiledi.
 
Bildiriye imza atan kişi, dernek ve STK’lar şöyle:
Kanada Arap Federasyonu (CAF), İcra Kurulu Üyesi Mohamed Boudjenane,
Kanada Müslüman Forumu (FMC-CMF), Başkan, Samer Majzoub,
Montreal Müslüman Kültür Derneği, Başkan Yardımcısı Houssam Badran,
Mısır Kanada Demokrasi Koalisyonu, Yönetim Kurulu Başkanı, Ehab Lotayef,
Kuzey Amerika İslam Derneği Kanada (ISNA) Yönetim Kurulu Üyesi, Khadija Saidi,
Müslüman Siyasi Bağlantı Grubu (MPEG) Ahmed Amr ve
Dauaa Kadınlar, Fatma Taha, Mali İşler Müdürü
 
ve bildiriye imza atan Arap ve Müslüman toplumunun ileri gelenleri:
Deena Abo Elfottouh, Toronto,
Ehab El-Komi, Ottawa,
Farina Siddiqui, Mississauga,
Mohamed S. Kamel, Brossard,
Mostafa Elhoushi, Calgary,
Samaa Elibyari, Kanada Müslüman Kadınlar Konseyi - Montreal,
Shawkat Hassan, Vancouver,
Ziyad Mohamed, Mississauga
 
Seçimler yaklaşıyor. Çeşitli sivil toplum kuruluşları siyasi partilere düşüncelerini aktarıyorlar. Seçmenleri de etkileyerek kime oy vereceklerini sorgulatıyorlar. Peki ya siz? Kime oy vereceğinize karar verdiniz mi?
 
 
Murat Kandemir, 28 Eylül 2015