Kanada’da Peçe Yasağı Federal Temyiz Mahkemesinde Bozuldu

Kanada’da Peçe Yasağı Federal Temyiz Mahkemesinde Bozuldu

 
Kanada Vatandaşlık ve Göçmenlik Bakanlığı’nın vatandaşlık seremonilerinde uygulamaya koyduğu peçe yasağını kaldıran yerel mahkeme kararının temyiz başvurusu federal mahkeme tarafından reddedildi.
 
Her şey peçe takan Müslüman bir kadının iki sene önce vatandaşlık sınavı esnasında görevliye peçesini çıkartmayı kabul etmesi fakat halka açık vatandaşlık yemini seremonisinde reddetmesiyle başladı.
 
Açılan dava sonucunda yerel mahkeme hükümetin vatandaş olacak kadınların sınav ya da yemin töreni esnasında peçesini çıkartması kuralını bozdu. Federal hükümet kararı üst mahkemede temyiz etti. Federal mahkemede federal hükümetin vatandaşlık başvurularındaki peçe yasağını kanuna aykırı buldu.
 
Federal Temyiz Mahkemesi hakimleri, davacı kadının yeminini peçesiyle yapması ve vatandaş olduktan sonra 19 Ekim’de yapılacak federal seçimlerde oy kullanabilmesine karar verdi.
 
2008’de Pakistan’dan Kanada’ya göç eden 29 yaşındaki Zunera Ishaq dini inancı gereği taktığı peçeyi vatandaşlık sınavı esnasında resmi görevlinin önünde açmayı kabul ederken kamuya açık vatandaşlık yemini esnasında çıkartmayı reddetmişti.
 
Federal temyiz mahkemesinin kararında 2011 yılında uygulamaya konan hükümet politikasının Vatandaşlık Yasası’nın yemin esnasında dini özgürlüklerin mümkün olduğu kadar saygı gösterilmesi kuralını ihlal ettiği yer aldı.
 
 
Murat Kandemir, 18 Eylül 2015