Kanada’nın Yeni Ekspres Giriş Sisteminde Her 10 Adaydan Sadece 1’i Kabul Ediliyor

Kanada’nın Yeni Ekspres Giriş Sisteminde Her 10 Adaydan Sadece 1’i Kabul Ediliyor

 
12.017 kişiye davet gönderilirken 844’tanesi vize alabildi ve 6 Temmuz itibariyle sadece 411 kişi ülkeye giriş yaptı.
 
Kanada Göçmenlik Bakanlığı (CIC) istatistiklerine göre başarılı adayların ülkeleri ve yüzdeleri şöyle sıralandı:
Kanada: % 85.5
Hindistan: % 3.2
ABD: % 1.8
Filipinler: % 1.2
İngiltere: % 0.9
Çin: % 0.8
Nijerya: % 0.6
Fransa: % 0.5
BAE: % 0.4
Avustralya: % 0.3
Diğerleri: % 4.8
Toplam: % 100
Kaynak: CIC
 
Başkent Ottawa tarafından bu sene Ocak ayında yürürlüğe konan Kanada’nın yeni göçmenlik sistemi olan ekspres giriş sistemine (express entry system) şu ana kadar 113.000’den fazla insan başvurmuş. Başvuranların her 10 kişiden birisi ekspres giriş sisteminde davetiye alarak ülkeye giriş yapabiliyor.
 
Ekspres giriş sisteminin altı aylık program raporuna göre ekspres giriş sisteminde vaadedilen altı aylık başvuru sürecinin aksine sadece 844 daimi göçmen vizesi başvuranlara ve aile üyelerine düzenlenmiş ve 7 Temmuz itibariyle sadece 411 kişi Kanada’ya giriş yapabilmiş. Havuzdan seçilen 12.017 adayın yüzde 85’inden fazlası Kanada’da geçici izinle bulunanlardan seçilmiş.

Kanada’ya en çok göçmen gönderen ülkeler Hindistan, Filipinler, İngiltere, İrlanda ve Çin oldu.
 
Altı aylık durum raporunun yayınlandığı Temmuz ayında davet edilen toplam 12.000 kişi için sadece 844 vize düzenlenmesi çok şaşırtıcı oldu. 844 vize sahibi kişiden sadece 411 kişi Kanada’ya daimi göçmen olarak giriş yapmış bulunuyor.
 
Programda kabul alan toplam kişi sayısının zaten yüzde 85’inden fazlası Kanada’da geçici vize ile bulunanlardan oluşması ekspres giriş göçmenlik sisteminin başarısının eleştirilmesine neden oluyor. Yoksa ekspres giriş programı Kanada dışından daha mı az göçmenlik başvurusu alıyor?
 
Ottawa’nın yeni iki adımlı göçmenlik seçim sisteminde tüm adaylar önce inceleniyor ve ön kabul alan adaylar havuza yerleştiriliyor ve tüm adaylar aldıkları puana göre seçiliyorlar.
 
Yeni sistem işverenlerle havuzdaki kalifiye adayların federal hükümetin işçi bankası (job bank) internet sitesi aracılığıyla bir araya gelmelerine olanak veriyor ve seçilen adaylara iş gücü pazarı etki değerlendirme raporu (LMIA) verilmesini sağlıyor. LMIA belgesi Kanada’da ki bir iş için Kanadalının bulunamadığını zaman yabancı göçmen birisinin gelebilmesine imkan veriyor.
 
Ekspres giriş sisteminde ön kabul alıp havuza yerleştirilen göçmen adaylar maksimum 1200 puan alabiliyorlar. Bu puanın yarısı LMIA için veriliyor. Diğer 600 puan içinse kişinin eğitim, dil becerileri ve iş tecrübesi gibi faktörlere göre veriliyor.
 
Yüksek puana sahip olan adayların puanı düşük adaylara göre göçmenlik başvurusu yapmak için davetiye alma şansları daha fazla.
 
Ocak ayında başlayan programın ilk altı ayında 11 ayrı çekiliş yapılmış ve 453 ile 886 arası puanı olan adaylara davetiye düzenlenmişti. Davetiye alan adayların yüzde 70’inden fazlasının 600 üzerinde puan alması onaylı iş teklifi sahibi (LMIA) oldukları anlamına geliyor.
 
Sistemin LMIA sahibi olanlara öncelik tanımasının seçilenlerin en iyi aday oldukları anlamına gelmediği şeklinde eleştiriler yapılıyor.
 
Örneğin LMIA ile birlikte 649 puanı olan birisi iş teklifi olmayan ama kişisel özellikleri sayesinde 599 puanı alan birisine göre daha zayıf bir aday olabilir.

Kanada Vatandaşlık ve Göçmenlik Bakanlığı ekspres giriş programı ilk altı aylık verilerine göre 6 Temmuz itibariyle 112.701 kişi ekspres giriş sistemine kayıt yaptırırken bunların 48.723’ü programa uygun görülmemiş ve 6.441 kişi de başvurusunu geri çekmiş.
 
Havuzda aktif olarak bekleyen 41.218 adayın yarısından fazlasının puanı 300-3999 arasında olduğu görülmüş. Sadece 355 adayın puanı 600 üzeriyken 51 adayın skoru ise 1000’in üstünde olduğu tespit edilmiş.      
 
 
Murat Kandemir,  16 Ağustos 2015