Kanada Dünyadaki En Mutlu Beşinci Ülke Çıktı

Kanada Dünyadaki En Mutlu Beşinci Ülke Çıktı

 
158 ülke üzerinden yapılan ve ortalama yaşam süresi, GSMH ve yolsuzluk gibi öğelerin analiz edilerek hazırlandığı  dünyanın üçüncü mutluluk raporunda İsviçre listenin en üstünde yer alırken Kanada beşinci sıradan kendine yer buldu.
 
Salı günü yayınlanan rapor British Columbia Üniversitesi ekonomi profesörü John Helliwell, London Ekonomi Okulu profesörü Richard Layard ve Yerküre Enstitüsü Direktörü Jeffrey Sachs tarafından hazırlandı. 
 
Prof. Helliwell dünyada hükümetlerin artık benzer raporları takip ederek refahı göz önüne alan politikalar geliştirmesini memnuniyet verici olarak yorumladı. Prof. Helliwel’e göre güçlü ve kurumsal  sermayesi olan ülkeler daha iyi bir refaha sahip olmanın yanında ekonomik ve sosyal krizlere karşı daha esnek olabilen ülkeler.
 
Kanada, 2013 yılı raporuna göre daha iyi bir seviyeye geldi. ABD’nin GSMH’si daha yüksek olmasına karşın sağlıklı yaşam süresi, sosyal destek, yolsuzluk, cömertlik ve yaşam tarzında özgürlük gibi kriterlerde Kanada daha yüksek puan aldı.
 
Ülkelere verilen derecelerde sosyal destek, yaşam beklentisi, GSMH, cömertlik, yolsuzluk ve hayat tarzı özgürlüğü gibi  Gallup Dünya Sıralaması ölçüleri dikkate alındı.
 
Bulgular diğer bir küresel rapor olan Soysal İlerleme İndeksi (Social Progress Index) raporunun çıktığı aynı aya denk geldi.  Sosyal Gelişim İndeksi suç, sağlık ve soysalleşme ölçülerine bakıyor. Kanada incelenen 133 ülkeden altıncı geldi.
 
Mutluluk raporuna geri dönersek birinci sıradaki İsviçre’yi varlıklı kuzey ülkeleri İzlanda, Danimarka, Norveç, Kanada ve Finlandiya izliyor. ABD onbeşinci sıradayken Togo, Burundi ve savaşın parçaladığı Suriye en altta bulunuyor.
 
Gelirler yüksek refah seviyesinin bir bölümünü kapsıyor. Kosta Rika refah seviyesinde yüksek puan alarak 12. sıraya yerleşirken Meksika ve Brezilya 20. sırada bulunuyor. Panama’da bulunan insanlar Fransalılara göre daha mutlu görünüyor ve benzer bir şekilde Ekvatorlular Hong Konglulara göre daha mutlu.
 
Rapor mutluluğu yaş ve cinsiyet temellerine göre değerlendirdi. Erkek ve kadınların Kanada’da eşit seviyede hayattan memnun oldukları ortaya çıkarken kadınların mutluluk seviyesi daha yüksek çıktı.
İngilizce konuşan ülkelerde emekliliğe yakın olan ya da emeklillerde mutluluk seviyesinin yüksek çıktığı gözlemlendi.
 
Raporun yayımlandığı hafta Kanada İstatistik Bürosu (Statistics Canada), Kanada şehirlerinde hayat memnuniyeti üzerine bir çalışması yayımladı. Çalışmada Saguenay, Trois-Riveres ve St.John’s gibi şehirler hayat memnuniyetinin en yüksek olduğu şehirler çıktı. Toronto ve Vancouver gibi metropol şehirlerde ise memnuniyet oranı düşük.
 
Bazı ekonomistler ülkelerin refah seviyelerini ölçme ve ülke sıralaması oluşturmak için GSMH dışında farklı ölçütler kullansalar da GSMH seviyesi hala bir çok kurum tarafından bir ülkenin ana gelişmişlik göstergesi olarak görülüyor.
 
Sürdürülebilir Gelişim Çözümleri Ağı raporunu hazırlayanlar sadece para kıstası dışında adillik, dürüstlük, güven ve sağlık gibi ölçütlerin de dikkate alınmasının önemini vurguluyor.  
 
Toplam 158 ülke içinde Türkiye 76. sıradan listede kendine yer buldu. İnsanımız çok mutlu görünmüyor. Rapora bakmak isterseniz : http://worldhappiness.report/
 
 
Murat Kandemir, 21 Mayıs 2015