Göçmenlere Tolerans Sıralamasında Kanada “Fırsatlar Ülkesi” Olarak Birinci

Göçmenlere Tolerans Sıralamasında Kanada “Fırsatlar Ülkesi” Olarak Birinci

 
Yayınlanan bir rapor Kanada’nın vatandaşlarına ve göçmenlerine eşşiz fırsatlar sunduğunu gösterdi. Özellikle göçmenlere karşı tolerans seviyesinin de hayli gelişmiş olduğu gözlerden kaçmadı. Harvard İşletme Okulu profesörü Michael Porter, Oxford Üniversitesi yetkilileri ve Economist dergisinin ortaklaşa sunduğu Sosyal Gelişim Indeksi (Socail Progress Index) raporu 133 ülkeyi 52 farklı göstergeye göre değerlendirdi.
 
Raporun ülkelerin başarılarını bu tip raporlarda çokça kullanılan kişi başına düşen yıllık gelir (GSMH) rakamlarına göre değilde sosyal faktörlere göre belirlemesi göze çarpıyor.
 
133 ülke içinde Kanada ‘fırsatlar’ kategorisinde birinci geldi. Bu geniş kategori aşağıdaki göstergelere göre ölçüldü.
 
-Kişisel Haklar:
Siyasi haklar, ifade, toplantı ve seyahat özgürlüğü ve özel mülkiyet hakları.
 
-Tolerans gösterme ve toplumsal kabullenme:
Göçmenler ve eşcinsellere karşı tolerans, etnik kimliklere karşı ayrımcılık ve şiddet, toplum güvenliği ve dini görüşlere karşı tolerans.
 
-Yüksek Eğitime Ulaşma:
Yüksek okul seviyesi, kadınların okuma süresi, her türlü eğitime ulaşmada eşitlik, dünyaca ünlü üniversitelerin varlığı.
 
-Kişisel özgürlük ve seçme:
Yaşam tarzı seçimi özgürlüğü, din ve vicdan özgürlüğü, erken evlilik durumu, gebeliği önleme ve yolsuzluk algısı.
 
“15-19 yaş arası kadınların evliliklerinin yüzdesi” erken evlilik olarak tanımlanmış ve negatif olarak ölçülmüş. Ne kadar düşük seviye olursa o kadar yüksek puan veriliyor. Ayrıca yolsuzluk ta “uzmanların özel sektör yolsuzluğu üzerinde algılanmış düşünceleri” göz önüne alınarak 0 (yüksek yolsuzluk oranı) ile 100 (temiz) oranları arasında puan verilmiş.
 
Kanada aynı zamanda elektriğe ulaşma, evlerde temiz hava, yetişkin okur yazarlığı ve lise eğitimi alma seviyesi gibi konularda da yüksek puan aldı. Ayrıca toplumda cinayet seviyesi, şiddet seviyesi, siyasi terör ve çocuklarda yetersiz beslenme gibi konularda da oldukça düşük puanlar alarak iyi bir seviyede olduğunu gösterdi.
 
Birleşmiş Milletler’in 1990’da oluşturduğu “ülkelerin insani gelişim indeksi” sıralamasında son 25 yıldır ilk 10 ülke içinde yer alıyor.
 
Kanada’nın üst sıralarda çıktığı Sosyal Gelişim İndeksi sonuçları BM’nin 1990 yılından beri yayınladığı İnsani Gelişim İndeksi sonuçları ile oldukça paralellik gösteriyor.
 
Tün dünyadan gelen göçmenleri bünyesinde barındıran Kanada etnik çeşitlilik bağlamında bir örnek teşkil ediyor ve insanların kültürel yapılarını bozmadan çeşitlilik içinde birlik mantalitesini özümsemiş görünüyor. Çok kültürlülüğü devlet politikası yapan Kanada göçmenlere ve her türlü dini azınlığa karşı oldukça tolerans gösteren ülkelerden birisi olarak yeni göçmenlere kucak açıyor.
 
Murat Kandemir, 23 Nisan 2015