Kanada, İngiltere, Avustralya ve Yeni Zelanda Arasında Serbest Dolaşım Arayışı

Kanada, İngiltere, Avustralya ve Yeni Zelanda Arasında Serbest Dolaşım Arayışı

 
James Skinner adlı İngiliz bir vatandaşı bir süre önce Avustralya Melbourne şehrine yerleşti ve hayatına bundan sonra bu yeni kıta ülkesinde geçirmeye karar verdi. Aşık olduğu Melbourne’ye yerleşen ve yeni hayatının keyfini çıkartmaya başlayan Skinner tüm uğraşlarına rağmen bir türlü daimi ikamet statüsü elde edemedi.
 
Daha sonra Kanada, Vancouver şehrine yerleşen Skinner aynı sorunla burada da karşılaşacağından korkarak bir sivil insiyatif hareketini başlattı. İngiliz Milletler Bölgesi Serbest Hareket Özgürlüğü (Commonwealth Freedom of Movement Organization) adıyla başlatılan sivil hareketle Skinner, Kanada, Avustralya, Birleşik Krallık ve Yeni Zelanda’daki siyasetçilere katı vize ve çalışma izini kurallarının bu ülkeler arasında esnetilmesini istiyor.
 
AB üye ülke vatandaşı birisinin diğer 28 üye ülkede kolaylıkla çalışabildiği ve yaşayabildiğini ve hatta Avustralya ve Yeni Zelanda arasında da benzer bir uygulamanın olduğunu hatırlatan Skinner, benzer vize muafiyetinin Kanada, İngiltere, Avustralya ve Yeni Zelanda arasında olmaması için herhangi bir sebebin olmadığını ifade ediyor.  
 
The Early Edition’s dan Rick Cluff’a konuşan Skinner, “Biz aslında aynı insanlarız. Bizi tek ayıran şey sadece pasaportlarımız”
 
“Daha önce İngiliz Milletler Topluluğu bağıyla yıllarca bir yönetim altında ve aynı dili konuşarak ve ortak kanunlarla bir aradaydık.   
 
The Commonwealth Freedom of Movement Organization hareketi internet ortamında 25.000’den fazla imza topladı bile.
 
Skinner toplanan imzaları Yeni Zelanda ve Avustrayla siyasetçilerine ileteceğini ve daha sonra da Kanada ve Britanya hükümetlerine göndereceğini söylüyor. 
   
İngiliz Milletler Topluluğu (Commonwealth of Nations) geçmişte Britanya İmparatorluğu’na bağlı devletlerin oluşturduğu bir koalisyonun adıdır. Bugün "Commonwealth" Birleşik Krallık önderliğinde bir araya gelen bağımsız ülkelerin adı olarak kullanımdadır. Bu ülkeler çoğunlukla Britanya İmparatorluğu’nun eyaleti veya sömürgesi olmuş ülkelerdir. İngiliz Milletler topluluğu karşılıklı ekonomik etkileşime dayanan bir oluşumdur. Birbirlerinden farklı yönetim biçimleri olduğu halde günümüzde bazı üye ülkeler Birleşik Krallık hükümdarını sembolik olarak üst düzey yönetici olarak tanımaktadır.
 
Aralarındaki ilişki ekonomik boyut dışında kültürel olarak ta halen geçerliliğini korumaktadır. Örneğin her dört senede bir olimpiyat oyunlarının benzeri “İngiliz Milletler Topluluğu Oyunları” üye ülkeler arasında düzenlenmektedir.
 
İngiliz milletler topluluğu üyesi ülkeler olan Kanada, İngiltere, Avustralya ve Yeni Zelanda arasında vize rejimi zaten en liberal şekilde uygulanıyor. Bir Kanadalı İngiltere’ye ya da Avustralya’ya en az altı ay kalabilecek bir şekilde vizesiz gidebiliyor. Skinner’ın buradaki arzu ettiği şey bir Kanadalının İngiltere’ye ya da Avustralya’ya kolaylıkla yerleşebilmesinin ve çalışabilmesinin önünün açılması.
 
Her ülke kendi katı göçmenlik programını uyguluyor. İngiliz Milletler Topluluğu bölge içindeki vatandaşlarına serbest yerleşim ve çalışma hakkı vermesi şimdilik zor ama birisinin bu konuda sesini çıkarması üye ülkelerin siyasetçileri tarafından duyulur mu onu zaman gösterir.
 
 
Murat Kandemir, 20 Mart 2015