Kanada Federal Yüksek Mahkeme Anne-Baba Sponsorluğu Programını ‘Ayrımcı’ Buldu

Kanada Federal Yüksek Mahkeme Anne-Baba Sponsorluğu Programını ‘Ayrımcı’ Buldu

 
Ottawalı bir adam anne-baba sponsorluk programının ayrımcı olduğu iddiasıyla federal hükümete karşı açtığı bir davayı kısmen kazandı.
 
Temyiz mahkemesinde görülen davada federal hükümetin Kanada’ya sponsor edilmek istenen anne-baba ve büyük anne-büyük babaların göçmenlik işlemlerini ağırdan alması uygulamasının ayrımcılık olduğuna hükmetti.
 
Federal temyiz mahkemesinin bu hafta verdiği karar davacı Amir Attaran için kısmen bir zafer sayılıyor. Ottawa Üniversitesi profesörü 2009’da ABD vatandaşı olan anne-babasını Kanada’ya getirmek için aile sponsorluk başvurusu yaptı.
 
Anne-baba sponsorluğu iki aşamadan oluşuyor. Önce Kanadalı sponsorun programa uygun olup olmadığı ölçülüyor sonra da sponsor edilecek aile büyüklerinin daimi göçmenlik başvurusu inceleniyor.
 
Attaran, 2010 yılında Kanada İnsan Haklar Komisyonu’na bir şikayette bulunarak Kanada aile büyükleri göçmenlik programının anne-babaların ve aile büyüklerinin göçmenlik işlemelerini geciktirerek ayrımcılık yaptığını ileri sürdü.
 
Şikayetini yaptığı esnada göçmenlik yetkililerinin sponsor eşlerin veya çocuklarının inceleme işlemleri 42 günde yapılıyorken sponsor edilen anne-baba gibi aile büyüklerinin işlemleri ortalama 37 ay sürüyordu.
 
Komisyon şikayeti reddetti fakat sonra ret kararı federal yargıç tarafından bozuldu.
 
Federal Temyiz Mahkemesi verdiği kararda İnsan Hakları Komisyonunun verdiği ret kararının makul olmadığını teyit etti.
 
Ayrıca bir önceki mahkemenin kararı olan “farklı muamelenin haklı görülmesi” kararını da bozdu. Mahkeme Attaran’nın davasını tekrar görülmesi için komisyona geri gönderdi.
 
Kanada Vatandaşlık ve Göçmenlik Bakanlığı (CIC) yaptığı savunmada eş ve çocuk sponsorluğunun aile büyükleri sponsorluğuna göre daha hızlı değerlendirildiği bilgisi paylaşıldı. CIC’nin bu uygulaması üç üyeli mahkeme tarafından ayrımcı bir uygulama olarak belirlendi.
 
İnsan Hakları Komisyonu Attaran’nın şikayetini reddederken yetkililerin yaş üzerinde farklı muamele yapıldığı konusunda bir emarenin olmadığını belirledikleri ve sponsorluk işlemlerinin geciktirilmesinin aile büyüklerinin daimi ikamet müsaadesine ulaşmalarını engellemediğine inandıkları belirtildi.
 
Temyiz mahkemesi komisyonun ret kararından dolayı herhangi bir zorluk yaşanmadığına hükmetti. Buna karşın kaynakları kısıtlı olan bakanlığın kendi uygulamasını haklı gösterecek bulguların görüldüğü teyit edildi.
 
Dava göçmenlik bakanın hangi başvuruların öncelikli değerlendirilmesi hakkını teyit etmemekle birlikte göçmenlik başvurularının incelenmesindeki bu önceliklendirmenin ayrımcı bir uygulama olup olmadığı üzerinde bir görüş bildirmemiş bulunuyor.
 
Ottawa’nın yüksek mahkeme kararını temyiz etmesi için 60 günü var.
 
Yaşlı insanlar Kanada’nın sağlık ve sosyal sistemine yük getireceği inancıyla sponsorluk başvuruları ağırdan alınıyor. Göçmenlik bakanlığı elindeki kısıtlı kaynakları bahane ederek bu ağırdan almayı haklı gösteriyor.
 
Bu karardan sona CIC’nin herhangi bir uygulamasında değişiklik olmayacaktır. Fakat bu karardan cesaret alan diğer mağdur sponsorlar benzer mahkeme süreçlerini başlatırsa bakanlık bazı uygulamalarını gözden geçirir diye umuyorum.
 
 
Murat Kandemir, 25 Şubat 2015