Kanada Göçmenlik Sistemindeki İnsan Hataları

Kanada Göçmenlik Sistemindeki İnsan Hataları

 
Yapılan çeşitli iç denetimler sonucunda daimi ikamet başvurularından mültecilerin çalışma izinlerine kadar Kanada göçmenlik sisteminde yüksek oranda insan hatası tespit edildi.
 
Sistemin etkili çalışmadığı yönünde korkulara yol açan insan hatalarının başlıcaları başvuru sahiplerine gönderilen mektuplarda yanlış format kullanılması, gönderilen mektuplarda eksik evrakların doğru şekilde belirtilmemesi, başvuru sahibine cevap vermesi ve eksiklikleri tamamlaması için yeterli zaman verilmemesinden oluşuyor. Sistemde görülen insan hataları sistemin etkin çalışmasını engelliyor ve göçmenlik başvurularının incelendiği merkezlerde dosya yığılmaları yaratıyor.  
 
Endişelerin en çok yaşandığı konu başvuru sahiplerine gönderilen mektuplar oluşturuyor. Başvuru sahibinden daha fazla bilgi veya belge isteyen mektuplar ya gönderilmiyor ya da eksik veya içeriği net olmayacak şekilde gönderiliyor. Tutarsız mektuplar gönderilmesi hem başvuranların hem de gönderilen mektuplara cevap bekleyen ve tüm başvuruları inceleyen Vegreville, Alberta’daki dosya işlem merkezi, CPC (Case Processing Centre) yetkililerinin kafasını karıştırıyor. Bu durum iç denetim raporlarında da geçiyor.
 
Sağlıklı iletişimin kurulamaması sonucunda başvuranlar daha fazla bekliyor ve görevliler zamanında sonuçlandırılmayan dosyalar üzerinde daha fazla zaman harcamak zorunda kalıyor. Aynı talep mektuplarına cevap verilmemesi sebebiyle başvuruların reddedilmesi başvuran kişiler açısından adilane olmayan bir durum yaratıyor.
 
Çeşitli göçmenlik başvurusu yapanlar Kanada Vatandaşlık ve Göçmenlik Bakanlığı’nın (CIC) başvuru ve karar alma sürecini sağlıklı yürütmediğinden şikayet ediyor.
 
Toronto Star gazetesi tarafından elde edilen göçmenlik departmanın kalite yönetimi raporları özellikle daimi ikamet, mülteci çalışma izinleri ve Kanada tecrübe sınıfı (CEC) başvuruları sürecini inceledi.
 
Rapor, yetkililerin hiç kabul etmediği kurum hataları hakkında bilgi vermesi açısından önemli.
 
İşlemlerde görülen insan hatalarının kısa süreli işe alınan çalışanlardan kaynaklandığı iddia edilirken hükümet dosyaların incelenmesinde görülen insan hatalarının programın etkinliğini bozmadığını iddia ediyor.
 
Mevcut Başbakan Stephen Harper hükümetinin göreve gelmesinden bu yana Kanada Vatandaşlık ve Göçmenlik Bakanlığı birçok kalifiye çalışanını işten çıkarmıştı.
 
Kanada İş ve Göçmenlik Sendikası Başkanı Steve McCuaig bir gazeteye verdiği demecinde geçici işçilerin kısa süreliğine az bir meslek eğitimi ile departmanda işe alındığını ve mesleğin tecrübeli kalifiye çalışanlarının işten çıkarıldığını ve bu yüzden toplumun işlerini en iyi yapamayanlarla baş başa kaldığını söyledi.
 
Sendikaya göre alınan geçici işçilerin daimi ikamet başvuru işlerini yapacak gerekli insan gücünün neredeyse yarısını karşılamak durumunda bulunuyor. Geçici işçilerin daha çok öğrenci olduklarını ve üç günlük bir iş eğitimi verildikten sonra üç vardiyada çalıştırıldıkları da verilen bilgiler arasında.
 
Göçmenlik bakanlığı sözcüsü Sonia Lesage sistemin etkin çalıştığını ve görevliler tarafından programların ve inceleme prosedürlerinin değerlendirilmesi için yapılan düzenli kalite kontrol çalışmalarının devam ettiğini belirtti.
 
CIC, tartışmayla ilgili olarak bir gazeteye gönderdiği elektronik postada departmanlarının göçmenlik programlarını geliştirmek ve daha iyi ve hızlı hizmet vermek için çalıştıklarını ve CIC’nin başvuru işlem süreci ve başvuru sahipleriyle daha etkin iletişim yöntemleri geliştirme üzerine yoğunlaştıkları belirtildi.
 
Sendika bu açıklamalardan pek tatmin olmuş görünmüyor. Sendika geçici işçilerin görevlerine uygun olmadıklarını ve yaptığı bazı hataların onarılamaz olduğunu bunun da başvuru sahiplerinin hayatını karartabileceğini düşünüyor.
Hükümetin sürekli göçmenlik politikası değiştirdiğini ve her bir politika hedefi için ellerindeki çalışanlarla hedef kotaya ulaşıp belirlenen sayıda başvuruyu sonuçlandırmayı istediğini düşünürsek aslında bu hedeflere ulaşmanın ne kadar zor olduğunu görebiliriz.
 
İnsanların hayatları ve hayalleri yaptıkları göçmenlik başvurularına bağlı.
 
Kalite yönetimi ekibinin Vegreville merkezinde 1 Kasım – 6 Aralık 2014 arasında inceledikleri 996 daimi ikamet başvurularında departmanca başvuru sahibine gönderilen talep mektuplarında tespit ettiği sorunlar şöyle belirtildi.
 
Başvuru sahiplerine dosyaları ile ilgili olarak gönderilen ve toplamda incelenen 617 talep mektubunun yüzde 13’ünün başvuran kişiye dosyasındaki eksiklerin tam detayını sunmadığı, yüzde 23’ünün başvuru sahibinin talep mektubuna zamanında cevap vermemesinden kaynaklanacak sonucu konusunda bilgilendirmede bulunmadığı ve yine mektupların yüzde 6’sının doğru formatta profesyonelce yazılmadığı raporlandı.
 
2013 yılı Kanada tecrübe sınıfı (CEC) programı iç denetimlerinde de benzer bulgulara ulaşıldı. Kanada’da edinilen iş tecrübesi ve eğitiminin önem kazandığı CEC programında özellikle programa uygunluk kriteri saptanmasında tüm başvurularda yüzde 23 oranında hata yapıldığı vurgulandı.
 
Kanada için herhangi bir göçmenlik başvurusu yapıldığında başvuru sahibinin kendisini eğitmesi ve başvuru yaptıktan sonraki aşamaları iyi bilmesi gerekiyor. Ayrıca kendisinden ek bilgi veya belge istenmesi durumunda istenilen bilgi ve belgenin en kısa zamanda (genelde 4 aylık bir ek süre verilir) CIC’ye iletilmesi gerekiyor.
 
 
Murat Kandemir, 21 Ocak 2015