Dünya Bankası’na Göre Kanada Göçmenlerin Tercihi

Dünya Bankası’na Göre Kanada Göçmenlerin Tercihi

 
ABD, göçmenlerin en çok gitmek istediği ilk dört ülke listesinin başında bulunurken Kanada’da en çok gidilmek istenen ilk dört ülkede yer aldı.
 
Dünya Bankası’nın bir araştırmasına göre Kanada dünyadaki yüksek nitelikli görçmenleri kazanmayı en çok başarabilen ilk dört ülke içerisinde bulunuyor.
 
Çalışma belgesini hazırlayan araştırmacılar son on yıllarda dünyadaki insanların gittiği yerlere ve göçmen sayılarındaki değişikliklere baktılar. Araştırmacılar ABD, Birleşik Krallık, Kanada ve Avustralya’yı dünya göçmenlerinin gitmeyi en çok tercih ettiği ülkeler olarak buldu.
 
Dünyadaki siyasi krizler, karışıklıklar ve daha iyi bir hayat isteği gibi çok çeşitli sebeplerle başka ülkelere göç etme isteği ve edimi son elli yıldır daha da istikrarlı bir şekilde gerçekleşiyor.
 
Siyasi karşıklıklar ve iç savaşlardan kaçarak başka ülkelere siyasi sığınmacı olarak yerleşenlerin dışında eğitim ve mesleki olarak yüksek kalifiye kişilerin ekonomik sebepler yüzünden göç etme eğilimlerinin de aynen devam ettiği görülüyor.
 
Bu yüksek kalifiye göçmenlerin göç etmek istedikleri ülke listesinin artık daha dar bir hale geldiğini görüyoruz. Yüksek nitelikli göçmenlerin hedeflediği ülkeler özellikle ABD, Birleşik Krallık, Kanada ve Avustralya’ya indirgendi.
 
Araştırmada ülkelerle ilgili ilginç bulgular saptandı. ABD hala en çok talep gören ülke ve tüm dünyadaki en nitelikli göçmenlerin yüzde 40’ını kendi bölgesine çekmeye devam ediyor. Kanada ise son zamanlarda iyice talep gören ülkelerden oldu.
 
Bu Kanada için iyi bir haber çünkü yüksek nitelikli insanlar göç ettikleri ülkeye malvarlıklarını ve ülke ekonomisine daha da katkı sağlayacak mesleki becerilerini de beraberinde getiriyorlar. Ayrıca rapora göre yüksek nitelikli göçmenlerin inovasyon ve üretkenliğe de katkıları oldukça fazla.
 
Yine çalışmaya göre nitelikli kadın emekçilerin de dünya etrafında hareket ettikleri ve 2010 yılında ilk defa olmak üzere erkeklerden daha fazla nitelikli kadın göçmenin olduğu bulgusuna rastlandı. Daha çok Afrika ve Asya ülkelerinden olmak üzere nitelikli kadın göçmenler daha çok Kuzery Amerika ve Avrupa’da İngilizce konuşulan ülkeleri tercih ediyor.
 
Çalışmaya göre bu ülkelere özel olarak ilginin artmasının altında yatan sebepler özellikle araştırılmalı fakat ilerde göçün hem gelinen ülkede hem de gidilen ülkedeki hayatı değiştireceği muhakkak.
 
Araştırmanın öngörüsü gelecekte yüksek nitelikli göçmenler öncekilere göre herhangi bir lokasyona ya da ulusal kimliğe daha az bağlı olmakla birlikte daha küresel bir mantaliteye sahip olacaklar.
 
Kanada dışında Almanya, Fransa ve İspanya gibi diğe gelişmiş ekonomilerin dünyadaki nitelikli göçmenleri bölgelerine çekmek için uğraştıklarını biliyoruz fakat bu konuda başarılı oldukları pek söylenemez.
 
Bu dört ülkenin dünyadaki en nitelikli göçmenlerin büyük çoğunluğunu alacağını söyleyebiliriz. Gelişmiş ekonomiler değer verdikleri nitelikli elemanları arıyorlar ve göçmen olarak kabul ediyorlar.
 
Becerikli ve nitelikli işgörenlerin kendilerini isteyen ileri endüstri ülkeler arasından seçim yapma avantajına sahip olması ne büyük bir şans.
 
 
Murat Kandemir, 31 Ekim 2016