Kanada NOC 2016 Yayınlandı

Kanada NOC 2016 Yayınlandı

 
Kanada’da bulunan tüm işlerde yapılmakta olan çalışma türleri hakkında bilgi sunan ve sürekli güncellenen Kanada Meslek Sınıflandırması, NOC’un 2016 güncellemesi yapıldı.
 
NOC’ta meslek gruplarında sınıflandırılan mesleklerin görev, yetki ve sorumlulukları detaylı olarak tanımlanmıştır. Mesleğin eğitim gereklilikleri ve varsa mesleğe girişi düzenleyen odalar ile ilgili bilgiler de yer alıyor.
 
Ülkelerde meslek sınıflandırmaları çeşitli sebepler yüzünden hazırlanmaktadır. Kanada’da NOC listesi Kanada İstatistik Bürosu (Statistics Canada) ve Kanada İstihdam ve Sosyal Gelişim Bakanlığı (ESDC) tarafından ortak olarak hazırlanmaktadır.
 
2006 versiyonu 2011’de güncellenmiş ve hala da kullanılmaktadır. NOC 2016 versiyonu ise yeni  tamamlandı ve 25 Ekim 2016’da yayımlandı.
 
NOC, Kanada’da yapılan tüm meslek alanlarını sistematik olarak sınıflandırır. Detaylı olarak meslek tanımları yapar ve tüm meslekleri niteliklerine göre gruplara ayırır. Meslekler hakkında yapılan detaylı bilgilendirmede mesleğin görev, yetki ve sorumlulukları belirtilir. NOC 2016 tasnifi son yıllarda yeni çıkan meslekleri de ve bulundukları grupları da dahil eder. Yeni listede tüm meslek tanımları, görev, yetki ve sorumlulukları güncellendi.
 
NOC 2016 kullanımdaki NOC 2011 yapısını aynen muhafaza ediyor. Listeye herhangi bir yeni grup eklenmedi, listeden silinmedi ya da herhangi bir meslek grubu başka bir grupla birleştirilmedi. Bu haliyle aynı NOC 2011 gibi işgücü pazarı analizini desteklemek amacıyla iş beceri tipi (skill type) ve beceri seviyesi (skill level) ikili kriteri temelinde organize edildi.
 
Kanada’da meslekler işin gerektirdiği becerilere göre sınıflandırılmışlardır. Kanada göçmenliğinde adaydan belli meslek kriteri istenir. Örneğin Kanada’ya göç etmek isteyen nitelikli göçmen adayları 0, A ve B beceri tipi (skill type) mesleklerde çalışıyorlarsa göçmenlik başvurusu yapabilirler. Göçmenlik bakanlığı bir süre daha 2011 NOC’u kullanmaya devam edecek.
 
Göçmenlik amacıyla bakıldığında Kanada’daki işlerin beceri grupları şöyle sıralanır:
 
1-0 Beceri Tipi -İdari İşler (restoran müdürleri, maden direktörleri, kaptanlar vs.)
2-A Beceri Tipi -Profesyonel işler. Bu işerde çalışmak için genellikle en az ünivesite lisans eğitimi gereklidir. (doktorlar, diş hekimleri, mimarlar vs.)
3-B Beceri Tipi -Teknik işler ve zanaatçılar. Bu işlerde çalışmak için genelde yüksek okul (college) diploma ya da çıraklık eğitimi gereklidir.  (restoran şefleri, elektrikçiler, su tesisatçıları vs.)
4-C Beceri Tipi- Orta derecede işler. Bu işlerde genelde lise eğitimi ve/veya işyerinde eğitim gereklidir. (tır şoförleri, kasaplar, gıda servis elemanı vs.)
5-D Beceri Tipi- Emek işçileri. Genelde işyerinde eğitim yeterlidir. (temzlik görevlileri, meyva toplayıcıları, petrol hattı işçileri vs.)
 
2016 NOC güncellemesi şimdi 2016 Nüfus Sayımı içinde de kullanılıyor. 2016 Kanada nüfus sayımı meslek bilgileri 2017 Kasım ayında açıklanacak.
 
 
Murat Kandemir, 28 Ekim 2016