Kanada Elçiliklerindeki Evlilik Vizesi Mülakatları

Kanada Elçiliklerindeki Evlilik Vizesi Mülakatları

 
Kanada vatandaşı ve göçmenleri aile sponsorluğu programı kapsamında evlendikleri yabancıları Kanada’ya göçmen olarak getirebiliyorlar. Aile sponsorluğu kapsamında eş ve çocuklar Kanada’ya göçmen olarak getirilebiliyor.
“Sponsor edilebilecek aile üyeleri” kanunda sponsorun eşi, nikahsız beraber yaşadığı eşi, bakmakla yükümlü olduğu çocukları ve sponsorun anne-babası veya evlat edineceği kişiler olarak belirtilmiştir.
Bu yazıda Kanada dışında sponsor edilen eşleri ve elçilikteki evlilik vize görüşmesini işledik.
Kanadalı eş ve yabancı olan eşi evlilik öncesi ziyaretlere, hediyelere, düğün ve nikaha ve diğer şeylere binlerce dolar harcarken sponsorluk formlarında yazılan bilgilerin ve istendiğinde elçilikteki yapılan evlilik sponsorluğu görüşmesinin sponsorluğun kaderini tayin ettiğine dikkat etmezler.
Sponsor edilen ve görüşmeye çağrılacak kişi ana başvuran (principla applicant) sayılır. Her sene ortalama 10.000 kişinin aile sponsorluğu başvurusu reddedilir. Dünya genelinde baktığımızda tüm eş sponsorluğu başvurularının yüzde 15’lik kısmı ilk vize görüşmesinde reddedilir.
Vize görüşmesi sonrasında evlilik sponsorluk başvuruları reddedilen adayların zaman kaybetmeden ret kararını temyiz etmeleri gerekir. Bu temyiz davaları hem pahalı olmakta hem de duruşma günü almak oldukça uzun sürmektedir.
Yani evlilik vize görüşmesine iyi hazırlanmak burada en önemli anahtarı oluşturmaktadır.
Evliliğin sadece göçmenlik statüsü kazanmak için yapılıp yapılmadığı vize görevlisinin dikkat ettiği en önemli unsurdur. Evliliğin gerçek olmadığını ve sadece yabancı eşin Kanada göçmenlik statüsü almak üzere yapıldığını düşünen vize görevlisi başvuruyu derhal reddeder.
Başvurusu reddedilen kişiye aşağıdakine benzer bir açıklama gönderilir:
Göçmenlik ve Mülteci Koruma Yönetmelikleri
1 (1) Bu yönetmelik kapsamında eğer söz konusu evlilik ya da nikahsız birliktelik;
a-ilgili yasa kapsamında göçmenlik statüsü ya da herhangi bir imtiyaz elde edebilmek amacıyla yapıldığı ya da
b-gerçek olmadığı
durumlarda yabancı şahıs olan kişi eş ya da nikahsız birlikte yaşayan partner olarak sayılmayacaktır.
……… Önümdeki mevcut bilgilere göre …….. Sponsor etmek üzere yaptığınız evliliğinizin gerçek olduğuna ya da Kanada’da daimi oturum statüsü almak amacıyla yapılmadığına kani olmadım...
Vize görevlileri sponsor edilen kişinin Kanadalı sponsoruyla sadece göçmenlik hakkı kazanabilmek için evlilik yapıp yapmadığını soracağı bazı özel sorularla irdeleyecektir. Her başvuruda farklı uygulama olabilir ve her dosyaya özel olarak davranılır.
Evliliğin karşılıklı bir yarar sağlaması amacıyla yapıldığına fakat göçmenlik hakkı elde etmek amacıyla yapılmadığına kanaat getirilebilir -ki bu da sorun değildir. Yani sponsor edilen eş Kanada göçmenlik statüsü elde etme amacı dışında neyi arzu ederse etsin Kanada’ya kabul edilecektir.
Vize görevlisini ikna etme ve sponsorluk başvurusunun kabul edilmesini sağlamak için kanıt sunma zorunluluğu yüz yüze görüşmeye çağrılan yabancı eş üzerine bir görevdir. Bunun anlamı şudur. Sponsor edilen kişi vize görevlisine hem evliliğin gerçek olduğuna hem de bu evliliğin göçmenlik statüsü almak üzere olmadığını kanıtlamak zorunda.
Burada vize görüşmesine hazırlıklı olmanın önemi ortaya çıkıyor. Peki vize görevlileri evlilik vize görüşmelerinde ne tür sorular soruyorlar? Hangi konulara dikkat ediyorlar?
Vize görevlileri sponsor edilen eşten aşağıdaki konular hakkında bilgi sağlamasını ister.
Sponsor edilen eşin göçmenlik geçmişi incelenir. Eşlerin tüm buluşmaları, düğün ve birlikte yaşamaya yol açan tüm olaylar incelenir. Sponsor edilen kişinin sponsor eden eş hakkında bilgisi ve eşlerin daha önce evli olup olmadığı detaylı gözden geçirilir. Formlar üzerindeki bilgilerle görüşmede söylenen bilgilerin varsa tutarsızlığına dikkat edilir. Eşlerin evlilik öncesi ve sonrasında iletişimleri ve evli olarak birlikte hareket ettiklerine dair kanıtlar istenir. Ayrıca evlilik sonrası sponsorluğun geç yapılması durumunda buna iten sebepler ve eşler arasındaki yaş, din ya da ekonomik statü gibi farklılıkların olup olmadığı da inceleme konusu olur.
Vize görevlisini ikna edebilmenin yolunun davullu zurnalı düğün yapıp evlenme cüzdanı göstermek olduğunu düşünen kişiler var. Binlerce lira harcayıp düğün yapıp sonra düğün resimleri ve evlilik cüzdanı göstermenin yeterli olacağını düşünüyorsanız maalesef yanılıyorsunuz.
Mademki konumuz evlilik ve ilişki sorgulanıyorsa vize görevlisi şu veya benzeri faktörlere özellikle eğilecektir. İlişkinin başlangıcı, devamı ve süresi irdelenecek ve evlilik öncesi ve sonrasında çiftin nerede kaldığına dikkat edilecektir. Nişan ve düğün üzerine ayrıca durulacak ve çiftlerin birbirlerinin aileleri konusunda bilgileri olup olmadığı test edilebilecektir. Çiftin gelecek planları merak edilecek ve söylenen ile sunulan bilgiler arasında herhangi bir çelişki olup olmadığı kontrol edilecektir. Çiftlerin birbirine yaş, kültür, eğitim ve geçmişleri açısından denk olup olmadığı incelenecektir.
Eş sponsorluğu ret sebepleri çeşitlidir. Yukarıdaki incelemeler ışığında belli başlı durumlarda aile sponsorluk başvurusu özellikle evlilik vize görüşmesi sonrasında reddedilir. Ret kararları çeşitli sebeplerle alınabilir. Evlilik müessesesinin varlığına inanılmadığı ya da varlığını kanıtlayacak yeterli kanıt bulunmadığı durumlarda vize görevlisi başvuruyu reddeder. Ayrıca evlilik teklifinin, kabul edilmesinin ve evlilik cüzdanının edimindeki makul olmayan durumlar da ayrıca ret kararı verilmesine sebep olur. Eşler arası büyük yaş, din ve kültür farklılıkları da ret kararıyla sonuçlanabilir. Sponsor edilen kişilerin eşlerinin varsa önceki evlilikleri hakkında bilgi sahibi olmamaları, işi, arkadaşları ve ailesi ve hatta önceki evliliğinden olan çocukları hakkında bir şey bilmemeleri de vize görevlisini evliliğin gerçek olmadığına ikna etmeye yeterlidir.
Evlilik insan hayatındaki çok önemli kararlardan birisidir. Doğru kişiyi bulsan bile yanlış aile sponsorluğu başvuru yaparsan eşini Kanada’ya getiremeyebilirsin.
 
Murat Kandemir, 29 Ağustos 2016