Kanadalı Müslümanlar Kanadalı Kimliğine Sahip Çıkıyorlar

Kanadalı Müslümanlar Kanadalı Kimliğine Sahip Çıkıyorlar

 
Yayınlanan yeni bir rapor Kanada’da yaşayan Müslümanların Kanadalı kimliğine bağlı kaldığını ortaya çıkardı. Müslüman Kanadalı katılımcıların yüzde 83’ü Kanadalı olmaktan çok gurur duyduğunu belirtirken bu oran Müslüman olmayan Kanadalılar arasında yüzde 73 seviyesinde.
27 Nisan’da yayınlanan 2016 Kanada’daki Müslümanlar Araştırması (Survey of Muslims in Canada) raporu, Toronto’da faaliyet gösteren Environics Group adlı anket ve pazar araştırması firması tarafından hazırlandı.
Raporda çok ilginç bulgulara rastlandı. Ülkedeki Müslümanlar Müslüman olmayanlara göre Kanadalı kimliğine sahip çıkarken Müslümanların diğer vatandaşlar gibi çeşitlilik içinde kendi kültürleriyle bağlantılarını koparmadan yaşamayı önemsediği ortaya çıktı.
Güçlü Müslüman kimliğinin aynı zamanda Kanadalı olmakla ilgili olduğu da ortaya çıkarken Müslümanların neredeyse tamamının diğer Kanadalılar gibi ülkenin gidişatından memnun oldukları göze çarptı. Her 10 Müslüman katılımcıdan dokuzu (%89) ülkeden genel olarak memnun.
Kanada’da yaşayan Müslümanların ezici bir çoğunluğu kendilerini Müslüman Kanadalı olarak görüyor. Araştırma dinin (%84) ve ülkenin (%81) kişisel kimlik tanımındaki önemine işaret ediyor. Müslümanlar uzak kalmak yerine Kanada toplumuna entegre olmayı seçiyorlar. Her 10 Müslümanın dokuzu (%90) yeni federal hükümetin Müslümanlarla Müslüman olmayanlar arasındaki ilişkiyi daha da geliştireceğinden dolayı ümitli.
Sonuç olarak bu araştırmaya katılan Müslümanlar Kanada’nın özgürlük ve çeşitliliğinden dolayı gurur duyuyorlar. Kanada’da yaşayan her 10 Müslüman’dan yedisi göçmenlerden oluşuyor. Tüm katılanların (Müslüman ya da Müslüman olmayanlar) yüzde 84’ü Kanada’nın Müslümanlara diğer batı ülkelerine göre daha iyi davrandığına inandığını düşünüyor. Ankete katılan Kanadalı Müslümanların yüzde 79’u 2015 federal seçimlerde oy vermiş ve bu Müslümanların üçte ikisi yeni hükümeti oluşturan Liberal partisine oy vermiş.
Maddi durumu iyi Müslüman ailelerin çocuklarını okumak için özellikle Batı ülkelerine göndermelerindeki motivasyona benzer bir şekilde Müslümanların kendilerini Müslüman ülkelerden ziyade daha az Müslüman yaşayan Kanada gibi ülkeleri tercih etmesinin nedenleri üzerinde durmalıyız.
Yapılan bu anket Kanada’daki Müslümanların diğer ülkelerdeki Müslümanlara göre kendilerine daha iyi davranıldığına inandığını ortaya çıkardı. ABD’de seçildiği takdirde tüm Müslümanlara ABD’nin kapılarının kapatılacağını söyleyen başkan adaylarının olduğu bir ülke yanında din özgürlüğü ve Suriyeli mülteci krizine karşı destek verdiğini de düşünürsek Kanada’nın bu konuda ne kadar örnek teşkil ettiğini daha iyi anlarız.
Kanada gibi tüm inançlara karşı eşit seviyede ve saygılı olan bir ülke bir tarafta aynı inancın farklı mezheplerine tahammül edemeyen bazı Müslüman ülkeler de diğer tarafta.
 
Murat Kandemir, 13 Mayıs 2016