Kanada Vatandaşlık Yasasında Yeni Değişiklikler

Kanada Vatandaşlık Yasasında Yeni Değişiklikler

 
Siyasi erkin değişmesi bir ülkede tüm hayatı oldukça değiştirebiliyor. Bunun en iyi örneğini Kanada’da yaşıyoruz. Daha dün Harper hükümeti altında zaten çok zor elde edilen Kanada vatandaşlığının yeni çıkan düzenleme ile hukuken nasıl kolayca geri alınabileceğini konuşurken bugün bambaşka bir yerdeyiz.
 
Kanada’nın yeni liberal hükümeti tarafından vatandaşlık yasası için hazırlanan ve önümüzdeki haftalarda yürürlüğe girmesi beklenen yeni düzenlemelerle Kanada’ya gelen yeni göçmenler artık daha kolay vatandaş olabilecekler.
 
Bunu ben değil Göçmenler, Mülteciler ve Vatandaşlık Bakanı John McCallum söylüyor.  “Vatandaş olmak isteyen insanların aşmak zorunda kaldıkları bariyerleri azaltmaya uğraşıyoruz” CBC Haberler Power& Politics mülakatı 18 Şubat 2016.
 
Bildiğiniz gibi seçim kampanyaları esnasında Liberal parti başkanı Justin Trudeau, önceki Muhafazakar parti hükümetinin çok tartışma yaratan vatandaşlık yasası düzenlemelerini (C-24) iptal edeceğini açıklamıştı. Kanada Vatandaşlığını Güçlendirme Yasası olarak anılan bu tasarı kanunlaşmış ve yeni düzenlemeler hükümete terörizm, espiyonaj ve vatana ihanet gibi suçlardan hüküm giyen çifte vatandaş olan Kanadalıların Kanada vatandaşlığını iptal etme yetkisi vermişti. C-24 ayrıca vatandaşlığı edinme kriterlerini değiştirmiş ve daha da zorlaştırmıştı.
 
Girdikleri 2015 Ekim ayında seçimlerin galibi olan ve Kasım ayında Kanada’nın yeni çoğunluk hükümetini kuran liberaller tüm seçim vaatlerini gerçekleştiriyorlar.
 
Bakan McCallum’a göre vatandaşlık yasasında öngördükleri değişikliklerin iki sebebi var. “Hükümetin birisinin vatandaşlığını almasını imkansız hale getirmeyi ve şu an insanların vatandaş olmak için aşmak zorunda kaldıkları tüm engelleri ortadan kaldırmayı amaçlıyoruz” CBC Haberler Power& Politics mülakatı 18 Şubat 2016.  
 
Bakanın bahsettiği engellerden birisi de tabii ki Fransızca ya da İngilizce dil yetkinliği ispatı. C-24 yasası, vatandaşlık testine girme yaşını 18-54 arasıından 14-64’e çıkarmıştı. Bakan McCallum vatandaşlık testine girme yaşında önceki kural olan 18-54 yaşa dönüleceğinin ipuçlarını verdi.
 
Bakan 54 ve üstü bazı göçmenlerin İngilizce veya Fransızcada yetkin olamamalarının vatandaşlığı edinmelerinde bir engel olmasını istemiyor. Bu konuda ciddi düşünüyorlar.
 
McCallum vatandaşlık testin kaldırılmayacağını ayrıca belirtti. Bakana göre amaç sistemin daha işler hale getirmek.
 
Düzenlemeler yolda. Sadece birkaç hafta beklemek gerek.
 
 
Murat Kandemir, 20 Şubat 2016