Kanada Yüksek Eğitim Sonrası Çalışma İzni (PGWP)

Kanada Yüksek Eğitim Sonrası Çalışma İzni (PGWP)

 
Mezuniyet sonrası çalışma izni (PGWP) Kanada’da okuyan uluslararası yabancı öğrencilerin mezun olduktan sonra çalışma tecrübesi elde etmelerine olanak tanıyor. Mezun olan öğrencinin PGWP alabilmesi için akredite olmuş yükseköğretim kurumlarında herhangi bir bölümü bitirmesi gerekiyor. Verilen bu çalışma izni mezunlara Kanada tecrübe sınıfı (CEC) vasıtasıyla göçmenlik başvurusu yapma şansıda tanıyor.
 
İşverenler, açık çalışma izni sahibi mezunları iş gücü pazarı etki değerlendirmesi raporu (LMIA) olmaksızın işe alabiliyorlar. Çalışma izinleri C43 LMIA muafiyet koduyla düzenleniyor.
 
PGWP programı kapsamında düzenlenecek çalışma izinleri mezun olunan eğitim süresince en az sekiz aylık ve en çok üç yıllık için düzenleniyor. Mezunlara verilen bu çalışma izinleri öğrencinin aldığı eğitim süresini aşamaz.
 
Öğrenciler okudukları programı başarıyla bitirmelerinin ardından PGWP başvurusunu posta yoluyla ya da online olarak yapabilirler.
 
Çalışma izni programına kimler başvurabilir? PGWP programı ile çalışma izni alabilmek için öncelikle geçerli bir öğrenci izniniz olmalıdır.
 
Öğrenci devamlı ve tam zamanlı olarak bir Kanada yüksekokulu (college) veya üniversitesinde en az sekiz ay süren bir eğitim programını bitirmek zorundadır. Programı bitiren öğrenci eğitim kurumundan lisans, diploma veya sertifika derecesi almalıdır. Eğitimin alındığı kurum yüksekokul, meslek yüksekokulu, üniversite ya da Kebek’teki CEGEP okullarından birisi olmalıdır. Kamu okullarının tabi olmak zorunda oldukları kurallar ve yönetmeliğe göre işletilen özel yüksekokulları da kabul edilmektedir. Ayrıca Kebek eyaletinde en az 900 saat ya da daha fazla süreli eğitim veren ve karşılığında diplôme d’études professionnelles (DEP) veya attestation de spécialisation veren okullardan mezun olanlarda PGWP başvuru kriterini taşımış sayılırlar.
 
Çalışma izni almak isteyen öğrenciler okudukları eğitim kurumundan mezun olduklarına dair yazı almalarından itibaren üç ay içerisinde başvuru yapmak zorundadırlar. Bu üç aylık süre öğrencinin final sonuçlarının açıklanması ya da programdan mezun olduklarına dair resmi yazının ellerine geçmesiyle başlamaktadır.
 
PGWP programının kısıtlamaları vardır. Bazı öğrenciler uzun dönemli ve tam zamanlı eğitim alsalar dahi mezun olduklarının akabinde çalışma izni alamazlar. Okudukları süre sekiz ayın (iki sömestre) altında olan veya daha önce PGWP alan öğrencilere tekrar bir çalışma izni verilmez.
 
Ayrıca diğer kısıtlamalar da şöyledir.
 
Dış İlişkiler, Ticaret ve Gelişim Bakanlığı’ndan (DFATD) maddi destek almış öğrenciler, yine DFATD tarafından desteklenen Kanada Hükümeti Destek Programı’ndan yararlanmış öğrenciler, çıraklık eğitimi almış öğrenciler, Kanada-Şili Eşit Fırsatlar, Uzman Değişim bursu edinmiş öğrenciler ve ayrıca Amerika Birleşik Devletleri Fellow Program Organizasyonu programına katılan öğrenciler mezun olsalar dahi çalışma izni alamazlar.
 
Ayrıca Kanada içinde ya da dışında bir eğitim kurumundan uzaktan eğitim alarak bir bölüm bitirenler ya da Kanada içinde akredite olmayan bir eğitim kurumundan eğitim alanlar Kanada içinde bulundukları süre dikkate alınmaksızın çalışma izni edinemezler.
 
Hızlandırılmış programlarla eğitimlerini daha kısa sürede bitiren öğrenciler de PGWP’den yararlanabilir. Örneğin sekiz aylık süreli eğitimini altı ayda bitiren öğrenci çalışma iznine başvurabilir. Yani kabul edilecek programın en az iki sömestre (sekiz ay) olması öğrencinin sekiz ay okula gitmesi anlamına gelmiyor.
 
Kanada içinde bir eğitim kurumundan uluslararası programın bir parçasını alan öğrenciler de Kanada eğitim kurumunun akredite olması ve karşılığında Kanadalı kurumdan bir derece alması halinde çalışma izni başvurusu yapabilirler.
 
Okul değiştiren öğrencilerin çalışma izni alabilmeleri için toplam eğitim süreleri en az sekiz ay olmalıdır. Programca kabul edilen eğitim kurumlarından yine programca akredite olmayan bir eğitim kurumuna geçenlerin çalışma izni başvurularında sadece akredite olmuş eğitim kurumunda aldığı toplam eğitim süresi dikkate alınır.
 
PGWP programı kapsamında verilen çalışma izinleri LMIA zorunluluğundan muaftır ve “açık” olarak alınan eğitim süresine göre en fazla üç yıl süre için verilir. Çalışma izni başvuruları öğrenciler tarafından çevrim içi yapılabileceği gibi Vegreville (CPC-V) işlem merkezine posta yoluyla da yapılabilir.
 
Öğrencinin aldığı eğitim süresi sekiz ay ise kendisine sekiz aylık çalışma izni verilir. Eğitim programı en az sekiz ay fakat iki yıldan kısa ise öğrenciye düzenlenecek çalışma izni eğitim alınan süreyle uyumlu olacaktır. Eğitim programı en az iki yıllık ise öğrenciye üç yıllık çalışma izni verilir. Eğer öğrenci akredite bir okuldan bir yıllık diploma edinmiş ve iki sene içinde başka bir program bitirerek diploma ya da lisans derecesi alırsa kendisine verilecek çalışma izni üç yıllık olacaktır.
 
Kanada’nın vize istediği ülkelerden gelip Kanada’da gördükleri eğitimleri sonrasında çalışma izni alan öğrenciler ülkelerini ziyaret ettikten sonra Kanada’ya dönmek için tekrar vize almak zorundadırlar. Bu öğrencilere başvurdukları elçilikler veya konsolosluklar tarafından ellerindeki çalışma izni süresince geçerli olacak çok girişli bir vize verilir. Vize verilirken bu öğrencilerin bir iş teklifi alıp almadığı ya da iş arayıp aramadıkları karar verici bir faktör olarak göz önüne alınmaz.
 
Çalışma izni alan mezunların eşleri Kanada içinde bulundukları süre içerisinde açık çalışma izni sahibi olabilirler. Kanada eğitim kurumundan mezun olan eşlerinin çalışma izni kopyasını ve eşlerinin halihazırda çalıştıkları işyerinden alacağı referans belgesi ve/veya maaş bordrolarını başvurularına ekleyen yabancılara açık çalışma izni düzenlenir.
 
Kanada’da yüksekokul ya da üniversitelerden mezun olan öğrenciler çalışma izni elde ederek eğitim aldıkları alanda iş tecrübesi elde edebilirler. Bu iş tecrübesi daha sonra yapılacak ekspres giriş göçmenlik başvurusunda adaya ek puan olarak geri dönecektir.
 
 
Murat Kandemir, 18 Şubat 2016