Kanada’dan İsimsiz Başvuruyla İşe Alma Uygulaması

Kanada’dan İsimsiz Başvuruyla İşe Alma Uygulaması

 
Kanada hükümeti meslek becerisi olan kişileri işe alımlarda çeşitliliği ve toplumsal katılımı daha da arttırmak üzere yeni bir uygulamaya geçiyor.
 
20 Nisan 2017 tarihinde Kanada Maliye Bakanlığı sekreterliğinden yapılan bir açıklamada hükümet organlarının işe alımlarda uygulamaya koyacağı değişiklik kamuoyuyla paylaşıldı.
 
Kanada Maliye Bakanı Scott Brison ve Kanada Göçmenlik, Mülteciler ve Vatandaşlık Bakanı Ahmed Hussen Kanada Kamu Hizmetleri Komisyonu’nun insiyatifleriyle başlatılan ve federal kamu hizmetlerinde isimsiz işe alma tekniklerinin sürdürlebilirliği ve etkinliğinin test edilmesi uygulamasını memnunlukla karşıladıklarını duyurdular.
 
Kanada Maliyesi tarafından da desteklenen projede geleneksel işe alımlarda aday elemelerinde işe alımları yapan müdürlerden aday isimleri gizli tutulacak. Altı departmanda uygulanacak pilot projenin işe alımlardaki işlerliği incelenecek.
 
İşe alımlarda farkında olunmadan adaya karşı gösterilecek önyargıları yok etmek amacıyla başvuru sahibi isimlerin gizlendiği bu teknik bazı Avrupa Birliği organizasyonlarında ve İngiliz Kamu Hizmetleri tarafından da oldukça etkin kullanılıyor.
 
İşe alımlarda kullanılacak olan isimsiz başvuru tekniği ulusal savunma, küresel ilişkiler ve göçmenlik bakanlıkları ve kamu hizmetleri ve tedarik departmanı, çevre ve maliye bakanlıklarında test edilecek.
 
Projenin asıl amacı başvuran kişilerin isimlerinin kendilerine karşı bir önyargı oluşmasına izin vermemek. Yani başvuran kişinin ismi gizlenerek nereli olduğundan çok mesleki beceri ve eğitimleri üzerine odaklanılacak.
 
Göçmen ülkesi Kanada kişilerin isimleri yüzünden aleyhlerine olacak önyargıya karşı birşeyler yapıyor. Oysa bizde başvuranın ismi ve kimin neyi olduğu çok önemli. Geleneksel olarak referans sistemiyle iş bulunabilen bir ülkenin böyle bir sistemi anlaması şimdilik çok zor.
 
 
Murat Kandemir, 08 Mayıs 2017,