Kanada Atlantik Göçmenlik Pilot Programı

Kanada Atlantik Göçmenlik Pilot Programı

 
 
 
Kanada göçmenlik bakanlığı tarafından Mart 2017 yılında yürürlüğe sokulması öngörülen Kanada Atlantik Göçmenlik Pilot Programı New Brunswick, Newfoundland and Labrador, Nova Scotia ve Prince Edward Island eyaletlerinde yaşamaya isteyen nitelikli göçmenler ve uluslararası mezun öğrencileri kabul edecektir.
Başvurmak isteyen adayların Atlantik eyaletlerindeki bir işverenden iş teklifi olması gerekmektedir. İşverenin desteğiyle yerleşim hizmetleri organizasyonları gidecek ailelerin Kanada’ya yerleşmesine yardım edecektir.
 
Bu porgrama uluslararası öğrenci olarak başvurmak istiyorsanız yine Atlantik eyaletlerinden birinde eğitim almış olmanız gerekmektedir.
 
2017 için sadece 2000 başvuru kabul edilecektir.  
 
Mart 2017’de açılacak olan programın alt kategorileri şu şekilde olacaktır:
 
Nitelikli işgören sınıfında: 1-Atlantik Yüksek Kalifiye Programı ve 2-Atlantik Orta Kalifiye Programı ve mezunlar sınıfında: Atlantik Uluslararası Mezun Programı başvuruları kabul edecektir.
 
Adayın iş tecrübesi, eğitim ve iş teklifine ihtiyacı olup olmadığı daha çok işçi ya da uluslararası mezun öğrenci olarak başvurmasına göre değişiyor. Diğer tüm şartlar aynı.
 
İş Tecrübesi
 
İşgörenler
İşgören olarak başvurmak isteyen adayların son üç yıl içinde en az bir yıl (haftada 30 saat ya da toplamda 1.560 saat) iş tecrübesi olması gerekiyor. İş tecrübesi en az 1.560 saat olmak kaydıyla tam zamanlı, yarı zamanlı ya da devamsız olarak daha uzun sürede olabiliyor.
 
Gösterilecek iş bir meslekte (birden fazla işverene olabilir) olmalı ve karşılığında para kazanılmış (gönüllü çalışmalar ya da ücretsiz staj benzeri çalışmalar olamaz) olmalıdır. Ayrıca meslek beceri seviyesi NOC’de (Ulusal Meslek Sınıflandırması) 0, A, B veya C beceri seviyesinde belirtilen işlerden birisi olabilir. İş tecrübesi Kanada içinde ya da dışında edinilmiş olabilir.
 
Uluslararası Öğrenciler
Uluslararası öğrenci olup Atlantik eyaletlerinde mezun olanların herhangi bir iş tecrübesi göstermelerine gerek yoktur.
 
İşçiler yüksek kalifiye işgören ya da orta kalifiye işgören olarak başvurabiliyorlar. Yüksek kalifiye işgörenler meslek beceri seviyeleri NOC’de 0, A veya B olarak belirtilen işlerden olmalıdır.
 
Orta derecede kalifiye işgörenlerin iş tecrübeleri NOC’de C olarak belirtilen işlerden olmalıdır. Her iki beceri seviyesinde iş tecrübesi olan adayların yüksek kalifiye işgören olarak başvurmaları öneriliyor.
 
Eğitim
 
İşçiler
İşgören olarak başvuranların en az Kanada lise ya da yüksek okul diploması, sertifikası ya da derecesi olmalıdır.
 
Yabancı ülkede edinilmiş diploma, sertifika, lisans ya da meslek eğitimleri denklik belgesi alınması kaydıyla kabul edilir. Eğitim Denklik Belgesi (ECA) raporu kişinin Kanada dışında aldığı eğitimlerin Kanada içindeki denkliği hakkında bilgi verir.
 
Kanada dışında eğitim almış işgörenin en az Kanada lise denkliği olmalı ya da lise sonrası diploma ya da lisans derecesi olmalıdır. Bu denklik beş seneden önce alınmış ECA raporuyla ispat edilmelidir.
 
Uluslararası Mezunlar
Programa başvuracak uluslararası öğrencilerin Atlantik eyaletlerinden birinde devlet okulundan en az 2 yıllık diploma, lisans, sertifika ya da meslek eğitimi almış olması gerekiyor. Öğrencinin bu iki sene boyunca tam zamanlı öğrenci olarak okuması ve başvuru yaptığı tarihten en çok son bir yıl içinde mezun olmuş olması gerekiyor.  Mezun olmadan önce son iki yıl içinde öğrencinin okuduğu eyalette en az 16 ay yaşamış olması da istenen diğer bir kriter. Ayrıca öğrencinin eyalette bulunduğu esnada Kanada’da okumak ya da çalışmak için önceden izin almış olması da gerekiyor.
 
Eyaletlerde alınan eğitimler kesinlikle İngilizce veya Fransızca dil kursları olmaması veya dil kursları alınan eğitim programının yarısından fazla olmaması da gerekiyor. Uzaktan alınan eğitim kısmı normal programın yarısından fazla olmamalıdır.  
 
Öğrenci okurken burs almamış olmalıdır.
 
İş Teklifi
Alınan iş teklifi Atlantik eyaletlerinden (New Brunswick, Newfoundland and Labrador, Nova Scotia veya Prince Edward Island) birinde bakanlıkça kabul edilen işverenlerden birinden olmalıdır. Mevsimlik iş teklifleri kabul edilmez. Ayrıca iş teklifleri eyaletçe gözden geçirilir.
 
Ulusal Meslek Sınıflandırması (NOC) beceri seviyeleri ve iş teklifindeki işin beklenen süresi daha çok yapılan başvuruya göre değişir.
 
Eğer yüksek kalifiye iş için iş tekifi veriliyorsa işin NOC beceri seviyesi 0, A veya B olmalı ve iş teklifi en az bir yıllık için düzenlenmelidir.  
 
Eğer orta kalifiye iş için bir iş teklifi veriliyorsa işin NOC beceri seviyesi 0, A, B veya C olmalı ve iş teklifi belirsiz süreli olarak verilmelidir.
 
Uluslararası mezunlara verilecek iş teklifleri ise NOC beceri seviyesi 0, A, B veya C olmalı ve en az bir yıllık olarak düzenlenmelidir.
 
Alınacak iş teklifi daha önce tecrübe sahibi olunan işten olmak zorunda değildir. Fakat yapılan iş teklifindeki meslekte varsa NOC sisteminde belirtilen diğer çalışma gereksinimleri mutlaka edinilmelidir.   
 
İş teklifini verecek olan işveren LMIA almak zorunda değildir. LMIA belgesi Kanada’da yabancı işçi çalıştırmak isteyen işverenlerin ülkeye yabancı işçi getirmek için alması gereken bir belge.
 
Dil
Programa başvurmak isteyen adayların İngilizce dilinde en az CLB (4) seviyesinde ve Fransızca dilinde ise niveaux de compétence linguistique canadiens seviyesinde olmalıdır. Ayrıca programa başvuracak aday yukarıda belirtilen İngilizce ya da Fransızca dil seviyesine ulaştığını kabul edilen sınavlardan (TEF, IELTS veya CELPIP) birine girerek ispat etmek zorundadır.
 
Sunulacak sınav sonuçları iki yıldan önce alınmış olmalıdır.
 
Minimum Fon Gerekliliği
Bu pilot programına başvuracak adaylar Kanada’ya göçtükten sonra kendilerine bir süre  bakacak kadar paraları olduklarını ispat etmek zorundadırlar. Göstermek zorunda olacakları para miktarı aile büyüklüğüne göre değişiklik göstermektedir.

Halihazırda Kanada’da yaşayan ve geçerli bir çalışma izni ile çalışanların herhangi bir minimum para miktarı göstermelerine gerek yoktur.
 
Yerleşim Planı
Kanada’ya tam olarak yerleşebilmeleri için adayların Kanada’ya göç etmeden önce bir ihtiyaçlar değerlendirmesi yaptırmaları gerekiyor. Yapılacak olan değerlendirme sonrasında adaya bir plan sağlanacak ve bu plan adayın yaşayacağı yerdeki toplum hakkında ve diğer ihtiyaçları için nereden yardım alabileceği hakkında bilgi verecek.
 
Kanada Atlantik Göçmenlik Pilot Programı hakkında göçmenlik bakanlığı tarafından sağlanan bilgiler özetle bu kadar. Önümüzdeki günlerde daha fazla detayın kamuoyuyla paylaşılacağı belirtiliyor.
 
 
Murat Kandemir, Şubat 09 2017