Serbest Meslek

Serbest Meslek Sahipleri

Serbest meslek ile uğraşıp Kanada’ya göçmen olarak başvurmak isteyen adaylar yatırımcı ve girişimci adaylara göre daha avantajlı durumdadırlar. Serbest meslek erbabı kişiler Kanada’da daimi oturum almalarından sonra girişimcilere ve yatırımcılara uygulanan şartlara ve kısıtlamalara tabi değildirler.

Başvuran kişi kendi işini kurabilmeli ve Kanada’nın artistik, kültürel ve sportif hayatına bir katkıda bulunabilmeli veya Kanada’da bir çiftlik satın alabilmeli ve bu çiftliği işletebilmelidir. 

Adayın en az iki yıl kendi alanındaki kültürel aktivitelerde ve atletizmde tecrübesi veya dünyaca ünlü kültürel aktivitelere ya da atletizm alanına bir katkısı olmuş olmalı veya bir çiftlik idaresinde şahsen tecrübesi olmalıdır.

Başvuran kişinin yukarıda bahsedilen alanlarda hem iş tecrübesinin olması, bu alanlarda Kanada’ya önemli bir katkısının olacak olması hem de Kanada’da kendi işini yapabilecek durumda olması gerekmektedir

Adayların aranacak puan kriterleri  yatırımcı ve girişimcilerde uygulanan puan cetveline benzemektedir. Aralarındaki tek fark serbest meslek erbabı kişilerde tecrübe ve uyum puanları değişiklik göstermektedir.

Bu kategorinin sizin için en uygun kategori olup olmadığını değerlendirir ve eğer bu program sizin durumunuza ve arzularınıza hitap eden tek yol ise gerekli işlemleri sizin talebinizle yerine getiririz.

Bu tip başvurular ayrıntılı bir şekilde hazırlanmak ve yapılmak zorunda olduğundan aday başvuru konusunda kararını kesin olarak verdiğinde tüm gerekli dokümantasyonu hazırlar sunulması istenen belgeler eşliğinde başvurunuzu eksiksiz ve doğru bir şekilde yaparız.