Kanada Vatandaşlık Rehberi Yenileniyor

Kanada vatandaşlık sınavına hazırlık rehberinin yeni taslak versiyonu rehberde yeni değişikliklerin olduğunu gösteriyor. Yeni rehber vatandaşlığın sorumluluklarını iki kategoriye ayırıyor: Zorunlu ve gönüllü olanlar. Zorunlu sorumluluklara vergi ödemek, nüfus sayımına katılmak, yasalara saygılı olmak ve çağrıldığında jüri hizmetini görmek gibi maddeler dahil edilirken isteğe bağlı sorumluluklarda ise resmi çiftdilliliği anlamak ve siyasi süreçlere dahil olmak yer alıyo. (Photo IRCC).
 
2011 yılından bu yana Kanada’da vatandaşlık sınavına gireceklere verilen “Kanada’yı keşfet” (Discover Canada) adlı rehberde Kanada değerleri ve tarihinden bilgiler sunuluyor. Bu rehberde bir öncekine göre daha fazla askeri tarih ve kültürel değerler hakkında bilgiler yer alıyordu.
 
Sınava gireceklere verilecek rehberin taslak versiyonları Kanada hükümetinin rehberi tamamen yenilediğinin bir habercisi oldu.
 
Şu anki hükümetin 2015’te başa geçmesinin ardından vatandaşlık rehberinin tekrar hazırlanacağı açıklanmıştı. Üzerinde çalışılan rehberin son halinin ne zaman kamuoyuyla paylaşılacağı henüz açıklanmadı.
 
Taslak metinde Kanada’nın yerli halklarının tarihi ve şu anki durumlarına da yer veriliyor. Taslakta aynı zamanda LGBT üyelerinin hakları hakkında da bilgi var.
 
Rehberin bir bölümünda Kanada’da yaşam kalitesi adlı bir yer olacak ve burada Kanada’da eğitim, sağlık bakım sistemi, aile hayatı, çevre ve aktiviteler hakkında bilgiler yer alacak.
 
Yeni rehberin oluşturulması vatandaşlık kurallarının revize edildiği döneme denk geldi. Vatandaşlığın geri alınmasını zorlaştıran ve daha kısa sürede edinilmesini sağlayan düzenlemeler geçtiğimiz Haziran ayında kanun olarak onaylanmıştı.
 
Bazıları hemen yürürlüğe girmişken bazıları ise bu sene sonuna kadar yürürlüğe girmesi gerekiyor. Bunlardan en önemlisi vatandaşlık için gereki ikamet süresi hakkındaydı. Bu süre son altı yılda dört seneden son beş yılda üç seneye çekildi. Tam olarak yürürlüğe girmesi bu sene sonunu bulacak.
 

 

Murat Kandemir, 31 Temmuz 2017