Kanada Göçmenliğinde Mesleğin NOC Kodunu Doğru Bulmak

Kanada göçmenlik ekspres giriş sistemine kayıt yaptıran adaylar mesleklerini ve mesleklerinin Kanada’daki NOC (ulusal meslek sınıflandırması) kodunu belirtmek durumundalar. Kanada ulusal meslek sınıflandırmasında tüm meslekler, mesleklerin görev ve sorumlulukları ve o meslek erbabından istenen eğitim şartları bilgileri yer alıyor. Kanada’ya göç etmek isteyen kişiler mesleklerinin NOC kodunu bulmak ve sisteme girmek zorundalar. NOC kodunu belirten kişi mesleğinden beklenen görevleri yerine getirmeli ve varsa gerekli eğitimlere sahip olduğunu göstermek zorundadırlar.
 
Bu yazımızda NOC kodu, meslek görev ve sorumlulukları ve birden fazla NOC kodlu meslek sıfatına uyanların bu sorunu nasılı aşacakları üzerine konuşmak istedik.
 
Belirtilecek NOC kodunda meslek görev tanımı ve sorumlulukları var. Aday kişi bu sorumlulukların önemli bir bölümünü yerine getiriyor olmalıdır.
 
Adayın yaptığı işe uygun bir NOC kodu bulmak bazen zor olabilir. Aday birden fazla NOC kodlu mesleği yapıyor görünebilir. Adayın NOC kodu çok önemlidir çünkü daimi oturum (PR) başvurularında ve ayrıca işgücü pazarı etki değerlendirmesi (LMIA) ya da herhangi bir çalışma izni başvurularında özellikle belirtilir.
 
Adayın birden fazla NOC koduna uygun olduğu durumlarda en çok hangi görevleri yerine getirdiğine karar verilmeli ve o NOC kodu üzerinden gidilmelidir.
 
NOC sınıflandırmasına bakıldığında çeşitli başlıklar görülecektir. Bunlar sırasıyla;
kılavuz ifade (lead statement),
örnek ünvanlar (example titles),
ana görevler (main duties),
istihdam koşulları (employment requirements),
ek bilgiler (additional information) ve
istisnalar (exclusions).
 
Bu başlıklara Kanada göçmenlik sistemi açısından bakıldığında dikkat edilecek iki başlık olduğunu görürüz. Bunlardan birincisi kılavuz ifade (lead statement) diğeri de ana görevler (main duties).  NOC’taki diğer husular göçmenlik açısından ikincil durumdadır.
 
Programa yapılan başvuru NOC’un hangi hususlarının önemli olacağı konusunda bilgi verir. Örneğin kişi Kanada federal işgören sınıfı (FSW) ya da Kanada tecrübe sınıfı (CEC) başvurusunda bulunuyorsa o zaman beyan ettiği işte çalıştığı esnada NOC’taki klavuz ifade belirtilen işleri yapmalıdırlar. Aynı zamanda çalıştığı esnada yine NOC’ta belirtilen ana görevlerin belirli bir bölümünü de yerine getirmeleri gerekmektedir.
 
Burada bir örnekten gidelim. Örneğin NOC kodumuz 0112 olsun. Bu insan kaynakları müdürleri (human resources managers) işinin NOC kodudur. NOC sayfasına baktığımızda lead statement kısmında insan kaynakları müdürlerinden beklenen işlerin bir özeti yer alır.
 
Human resources managers plan, organize, direct, control and evaluate the operations of human resources and personnel departments, and develop and implement policies, programs and procedures regarding human resource planning, recruitment, collective barganing, training and development, occupation classification and pay and benefit administration. They represent management and participate actively on various joint committees to maintain ongoing relations between management and employees. Human resources managers are employed throughout the private and public sectors.
 
Aynı zamanda yine NOC 0112’nin main duties kısmına baktığımızda ise şu görevlerin sıralandığını görürüz.
 
Plan, organize, direct, control and evaluate the operations of human resources or personnel departments,
Plan human resource reqirements in conjunction with other departmental managers,
Co-ordinate internal and external training and recruitment activities,
Develop and implement labour relations policies and procedures and negotiate collective agreements,
Administer employee development, language training and health and safety programs,
Advise and assist other departmental managers on interpretation and administration of personnel policies and programs,
Oversea the classification and rating of occupations,
Organize and conduct employee information meetings on employment policy, benefits and compensation and participate actively on various joint committees,
Direct the organization’s quality management program,
Ensure compliance with legislation such as the Pay Equity Act.
 
Eğer başvuru yapacak kişi federal kalifiye işçi sınıfından (FSTC) birisi ise yaptığı iş NOC’ta belirtilen lead statement cümlesine uyacak, kişi main duties kısmında belirtilen işlerin çoğunluğunu yerine getiriyor olacak ve de meslekte çalışması için gerekli istihdam şartlarını da (employment requirements) taşıması gerekecektir.
 
Bunu da bir örnekle açıklayalım. Örneğin mesleğimiz FSTC’ye uygun olan elektrikçilik olsun. NOC kodu 7241 Electricians mesleğinde istihdam şartları kısmında aşağıdaki satırlar yazılıdır.
 
Completion of secondary school is usually required,
Completion of a four-to five-year apprenticeship program is usually required,
Trade certification for construction electricians is compulsory in Newfoundland and Labrador, Nova Scotia, Prince Edward Island, New Brunswick, Quebec, Ontario, Manitoba, Saskatchewan and Alberta and available, but voluntary, in British Columbia, the Yukon, the Northwest Territories and Nunavut,
Trade certification for electricians (domestic and rural) is compulsory in Newfoundland and Labrador and Ontario.
Trade certification for electrical control (machine) builders is available, but voluntary, in Ontario,
Red Seal endorsement is also available to quilified construction electricians upon successful completion of the interprovincial Red Seal examinations.
 
Yukarıdan da anlaşılacağı üzere NOC 7241 kodlu elektrikçi olarak başvuran kişinin lise mezunu olması, en az 4-5 yıllık bir eğitimden geçmesi ve bulunduğu eyalete göre meslek ruhsatı/sertifikasyonu alması gerekmektedir.
 
NOC sayfasında örnek ünvanlar (example titles) başlığında listelenen ünvanlar karar verici bir unsur değildir. Diğer bir ifadeyle yaptığınız iş ve size verilen ünvanın buradaki listede olmasının ya da olmamasının bir mecburiyeti yoktur. Dolayısıyla mesleğinizin NOC kodu araştırmasını yaparken NOC sayfasında çıkan example titles üzerine değil de main duties üzerine yoğunlaşın. Aynı işi yapan fakat çalıştığı organizasyon ya da kuruma göre farklı meslek ünvanı olan işçiler vardır. O yüzden işyerindeki ünvan yerine NOC sayfasında belirtilen ana görevler kısmına odaklanmakta fayda vardır.  
 
Fakat ana görevleri incelemek de bazen kafa karıştırır. Diş doktoru, avukat, itfayeci ya da elektrikçi gibi meslekleri NOC sayfasında kolayca bulabilirken bir finansal analist ana görevleri incelediğinde kendini muhasebeci NOC sayfasındaki işleri yapıyor bulabilir.
 
Yabancının mesleği idareci pozisyonunda ise o zaman NOC kodunun 0 ile başlaması gerekiyor. Yukarıdaki ilk örneğimizde bahsettiğimiz gibi insan kaynakları müdürlerinin NOC kodu 0112’dir.
 
Bazı NOC sayfalarında alt kısımda diğer sınıflandırılan yerler (classified elsewhere) başlığı bulunmaktadır. Bu linkten yararlanarak diğer benzer NOC kodlu meslekler bulunabilir.
 
Kişi mesleği icabı yöneticilik yapıyorsa yani belli bir departmanda idarecilik görevleri (planning, directing ve controlling vs.) yerine getiriyorsa o zaman bulunacak NOC kodu yukarıda da değindiğimiz gibi 0 ile başlayacaktır. Eğer kişi idareci olarak başkalarını yönetmiyorsa  o zaman idareci/yönetici (managerial/supervisory) pozisyonda değildir demektir.
 
Mesleğinizin doğru NOC kodunu bulun.
 

 

Murat Kandemir, 10 Ağustos 2017