Ontario Eyaleti Göçmen Aday Programı Tekrar Açıldı

Ontario Eyaleti Göçmen Aday Programı Tekrar Açıldı

Dokuz aylık bir bekleme süresi sonunda Ontario Göçmenlik Aday Programı OINP (Ontario Immigrant Nominee Program) 21 Şubat itibariyle aşağıdaki kategorilerde online başvuruları kabul etmeye başlayacak.
 
1-Ontario Ekspres Giriş İnsan Sermayesi Önceliği Kategorisi (OINP-HCP),
2-Uluslararası Master Mezunları Kategorisi (OINP-IMG),
3-Uluslararası Doktora Mezunları Kategorisi (OINP-IPG).
 
Bilindiği üzere OINP özellikle OINP-HCP Ekspres Giriş sisteminden aşırı talep ve çok başvuru aldığı için 9 Mayıs 2016’da geçici olarak kapanmıştı.  
 
OINP şimdi HCP kategorisinde federal hükümetin Ekspres Giriş havuzundan bulunanlardan aday kabul edecek ve kriterlere uyan ve kabul edilen adaylara niyet bildirimi (Notification of Interest – NOI) gönderecek.
 
OINP açtığı kategorilerden kabul ettiği başvuru sayısını yakından takip edecek ve 2017 için aldığı federal izin sayısına ulaşana kadar 2017 yılı içinde periodik olarak açılıp kapanacak.  
 
Kanada göçmenik bakanlığının (IRCC) yönettiği ekspres giriş havuzunda bulunan bir aday niyet bildirimi almadıkça OINP-HCP’den başvuru yapamayacak. Bu bildirim adayı OINP-HCP kategorisi altında OINP nominasyonuna başvuru yapması için davet anlamına geliyor. Yani havuzda bulunan adayın ek bir şey yapmasına gerek yok. OINP tarafından kabul edildiğinde kendisine niyet bildirimi gönderilecek.
 
Şimdi OINP-HCP sistemi kriterlerini biraz inceleyelim. OINP-HCP kategorisi Ontario eyaletinde çalışmayı ve yaşamayı isteyen adaylar için tasarlandı. Bu kategori OINP’i IRCC’in ekspres giriş havuzunda bulunan adaylara nominasyon göndermeye imkan veriyor.
 
Ekspres giriş havuzunda bulunan adaylar gerekli eğitim, beceri, iş tecrübesi, dil yetkinliği ve diğer özellikleriyle Ontario eyaletinin iş gücü pazarına ve toplumuna başarılı şekilde entegre olabilecek adaylar. Yani OINP-HCP kategorisinden başvuru yapmak isteyen adayların eyalet ve federal kriterleri taşıması gerekiyor. Nominasyon sürecinde adaylar her ikisi için özellikle değerlendirileceklerdir.
 
OINP-HCP kategorisinde uygun olarak görülecek adayların Federal olarak:
1-Aktif olarak Ekspres Giriş havuzunda yer almaları,
2-Federal Nitelikli İşgören Sınıfı (FSWP) ya da Kanada Tecrübe Sınıfı (CEC) programlarından birinin kabul kriterlerini taşıması,
3-Ekspres Giriş sisteminde Ontario’dan Niyet Beyanı (NOI) almaları
 
gerekiyor ve eyalet olark aşağıdaki şartları ayrıca taşımaları gerekiyor:
 
1-Skor: Ekspres Giriş sisteminde minimum 400 CRS (Kapsamlı Sınıflandırma Sistemi) skoru,
2-İş Tecrübesi: Son beş yılda en az bir yıllık iş tecrübesi,
3-Eğitim: Kanada lisans derecesi veya üstüne denk bir eğitim,
4-Dil: İngilizce veya Fransızcadan minimum CLB 7 seviyesi.
 
Ekspres giriş sistemi 1 Ocak 2015’ten bu yana yürürlükte bulunuyor ve Kanada federal göçmenlik bakanlığı tarafından yürütülüyor. Bu sistemle eskiden olan önce gelen hizmeti önce görür esası iptal edilmiş ve yerine online olarak oluşturulan iki aşamalı puan sistemine geçilmiştir.
 
Bu sistem de kabul edilen adayların göçmenlik başvuruları ortalama altı ay içerisinde tamamlanmaktadır. İlk aşamada havuza yerleştirilen adaylar aldıkları puan ile sınıflandırılmaktadır. IRCC, düzenli olarak aday havuzunda bekleyenlerden iyi puan sahibi kişilerden seçmekte ve onlara daimi oturum başvurusu yapmaları için davetiye göndermektedir. Davetiye alan adaylar ikinci aşamaya geçiyor ve istenen diğer bilgi ve formları doldurduktan sonra göçmenlik başvuruları sonlandırılıyor.  
 
Kanada eyalet aday göçmenlik başvurularından nominasyon almak isteyen adayların önce federal ekspres giriş sistemi havuzunda bulunmaları gerekiyor.
 

 

Murat Kandemir, 25 Şubat 2017