Ekspres Giriş Sisteminde İş Teklifleri Güncellemesi

Ekspres Giriş Sisteminde İş Teklifleri Güncellemesi

2016’nın bu son yazımızda Kasım 2016’da güncellenen Kanada ekspres giriş göçmenlik sisteminde iş tekliflerinin nasıl değerlendirileceğinden bahsetmek istedik.
 
Kasım 2016’da yapılan revizyonlar iki konuyla ilgiliydi. Bunlardan birincisi adayın Kanada’da aldığı eğitimleri için ek puan alması.
 
Kanada eğitim kurumlarından mezun olan adaylar Kanada ekspres giriş göçmenlik sisteminde aşağıdaki kriterlere göre ek puan alacaklar.
 
15 puan -Kanada’da alınn bir ya da iki yıllık yüksek öğrenim (post-secondary) derecesi için,
30 puan -Üç yıl ya da daha fazla süreli lisans eğitimi, yüksek lisans derecesi, doktora derecesi ya da Kanada ulusal meslek sınıflandırmasında (NOC) A beceri seviyesi iş olarak belirtilen ve mesleği icra edebilmek için bir eyalet meslek örgütünden ruhsat alınması zorunlu bir mesleğe giriş eğitimi.
 
Bu eğitimlerin kümülatif olmadığını ve adayın aldığı en yüksek Kanada derecesine göre verileceğini hatırlatalım. Ayrıca eğitim ek puan, iş teklifi ya da eyalet aday sertifikası gibi ek puanların tüm toplamı 600’ü geçemez. Yani 600 puan derecesindeki eyalet aday sertifikası alan bir aday Kanada eğitimden puan alamaz. Almasına da gerek yok.
 
Şimdi gelelim diğer konu olan iş tekliflerine verilecek puanlara. Önceki kurallara göre bir adayın Kanada iş teklifinden ek puan alabilmesi için Kanadalı işverenin o aday için LMIA belgesi alması gerekiyordu.
 
LMIA belgesi devletin Kanadalı işverene Kanada dışından bir işçi getirmesine itiraz etmediği anlamına geliyor. Yeni sistemde LMIA destekli iş tekliflerinin dışında aşağıdaki durumlarda alınan iş teklifleri de LMIA’sız kabul edilecek.
 
Yabancı işçiye verilen çalışma izninde belirtilen işverence düzenlenen yeni iş teklifleri VE adayın başvuru yapmadan önce son 12 aydır çalıştığı işverence yeniden yapılan iş teklifleri.
 
Bu kapsamda değerlendirilebilecek iş tekliflerine şunlar da dahildir. Şirket içi transferler, olağanüstü yarar sağlayacak kişilere verilen iş teklifleri ve Frankafon iş teklifleri.
 
Kanada’da açık bir çalışma izni ile (örneğin okul bitirenlere verilen mezuniyet sonrası çalışma izni-PGWP) en az bir sene çalışanlar ya da çalışma izni olmaksızın din hizmetlerinde çalışma hakkı bulunanlar bu durumdan yararlanamayacaklar.
 
İş tekliflerine verilen puanlarda düşüş gözlemlendi.
 
Şu ana kadar Kanadalı işverenden alınan iş teklifleri için adaya 600 ek puan veriliyordu ve bu ek puan adayın Kanada’ya göçmen olarak seçilmesini garantiliyordu. Kanada hükümeti iş tekliflerinde verilecek puan seviyelerini şu şekilde düşürmeye karar verdi.
 
NOC meslek sıralamasında O beceri kodlu üst düzey idari pozisyonlar için uygun görülen iş tekliflerine 200 puan, ve
NOC meslek sıralamasında O, A ve B beceri kodlu pozisyonlar için uygun görülen iş tekliflerine 50 puan verilecek.
 
Şu an ekspres giriş sisteminde 470 civarı puanı olan adaylar göçmenlik davetiyesi alıyorlar. Kanada’da okuyanların alacağı ek puanlar ve önceden 600 puan verilen ama şimdi 200 ya da 50 puan değerinde olan iş teklifleri havuzda bekleyen adayların puanlarının değişmesine sebep olacak ve bu değişikliğin etkilerini önümüzdeki günlerde göreceğiz. Ama şurası kesin ki artık iş tekliflerine otomatik 600 puan verilmemesi genel aday puanlarının düşmesine yol açacak. Bunu net olarak görmek için biraz daha beklemek gerek.
 
2017 yılının sağlık mutluluk ve başarı getirmesini temmenni ederken Kanada ekspres giriş havuzunda bekleyen adayların ekspres giriş sisteminde kabul edilen genel puan seviyelerinin düşmesiyle Kanada göçmenlik davetiyesi almalarını umut ediyorum.
 

 

Murat Kandemir, 31 Aralık 2016